"เป็นมิตร" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"เป็นมิตร" İngilizce çeviri

เป็นมิตร [pen mit] {sıf.}

TH เป็นมิตร [pen mit] {sıfat}