"เป็นมันเงา" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"เป็นมันเงา" İngilizce çeviri

TH เป็นมันเงา {sıfat}