"เป็นพิเศษ" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"เป็นพิเศษ" İngilizce çeviri

เป็นพิเศษ [pen phiset] {sıf.}

TH เป็นพิเศษ [pen phiset] {sıfat}