"เป็นพิษเป็นภัย" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"เป็นพิษเป็นภัย" İngilizce çeviri

เป็นพิษเป็นภัย [pen phit pen phai] {sıf.}

TH เป็นพิษเป็นภัย [pen phit pen phai] {sıfat}