"เป็นผู้ใหญ่" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"เป็นผู้ใหญ่" İngilizce çeviri

เป็นผู้ใหญ่ [pen phuyai] {sıf.}
EN

TH เป็นผู้ใหญ่ [pen phuyai] {sıfat}

เป็นผู้ใหญ่ (ayrıca: ถึงกำหนดจ่าย, โหมด)
volume_up
mature {sıf.}