"เป็นปากเสียง" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"เป็นปากเสียง" İngilizce çeviri

TH เป็นปากเสียง [penpaksieng] {fiil}

1. günlük dil