"เป็นประวัติการณ์" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"เป็นประวัติการณ์" İngilizce çeviri

TH เป็นประวัติการณ์ [pen prawattikan] {sıfat}

เป็นประวัติการณ์ (ayrıca: ใบปิด)