"เกี้ยวพาราสี" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"เกี้ยวพาราสี" İngilizce çeviri

TH เกี้ยวพาราสี {fiil}