"เกี่ยวเนื่อง" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"เกี่ยวเนื่อง" İngilizce çeviri

TH เกี่ยวเนื่อง [kioneuang] {fiil}

เกี่ยวเนื่อง (ayrıca: ลุ้น, ย้อมใจ, นิรมิต, เนรมิต)
เกี่ยวเนื่อง (ayrıca: พัว, โยงใย, ติดกับ, เชื่อมต่อ)