"เกี่ยวเก็บ" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"เกี่ยวเก็บ" İngilizce çeviri

TH เกี่ยวเก็บ [kio kep] {fiil}

1. Tarım

เกี่ยวเก็บ (ayrıca: เกี่ยว, เก็บเกี่ยว)