"หลงลืม" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"หลงลืม" İngilizce çeviri

หลงลืม [longleum] {fi.}

TH หลงลืม [longleum] {fiil}

หลงลืม (ayrıca: ลืมไป, ก๊วน, เผลอ, หลง)