"ส่วนโค้ง" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"ส่วนโค้ง" İngilizce çeviri

ส่วนโค้ง [suankhong] {isim}

TH ส่วนโค้ง [suankhong] {isim}

1. genel

ส่วนโค้ง (ayrıca: ความโค้ง, กง)
volume_up
arc {isim}

2. Matematik

ส่วนโค้ง
ส่วนโค้ง (ayrıca: ความโค้ง, ความโค้งงอ)