"สรรเสริญ" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"สรรเสริญ" İngilizce çeviri

สรรเสริญ [sanrasoēn] {fi.}
TH

สรรเสริญ [sanrasoēn] {fiil}

1. genel
2. "คำราชาศัพท์", saygılı
สรรเสริญ (ayrıca: ขนมพาย)