"ลื่นไถลเข้าไป" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"ลื่นไถลเข้าไป" İngilizce çeviri

TH ลื่นไถลเข้าไป {geçişli fiil}

ลื่นไถลเข้าไป
to slip into