"ลือกระฉ่อน" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"ลือกระฉ่อน" İngilizce çeviri

ลือกระฉ่อน [leu krachon] {fi.}

TH ลือกระฉ่อน [leu krachon] {fiil}

2. lehçe

ลือกระฉ่อน

3. günlük dil

ลือกระฉ่อน (ayrıca: แพร่ไป, บันลือ, ขจร, ขจรขจาย)