"พุ่งขึ้น" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"พุ่งขึ้น" İngilizce çeviri

พุ่งขึ้น [phung kheun] {fi.}

TH พุ่งขึ้น [phung kheun] {fiil}