"บังคับให้ออกไป" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"บังคับให้ออกไป" İngilizce çeviri

TH บังคับให้ออกไป {fiil}

บังคับให้ออกไป (ayrıca: หัวดื้อ)