"บรรทุกมากเกินไป" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"บรรทุกมากเกินไป" İngilizce çeviri

TH บรรทุกมากเกินไป {fiil}