"คิวมูโลนิมบัส" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"คิวมูโลนิมบัส" İngilizce çeviri

TH คิวมูโลนิมบัส [khiumulonimbat] {isim}

1. Meteroloji

คิวมูโลนิมบัส (ayrıca: แคว้น, บ้านนอก, ประเทศ, รัฐ)
คิวมูโลนิมบัส (ayrıca: เมฆคิวมูโลนิมบัส)