"คิดว่าเป็นจริง" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"คิดว่าเป็นจริง" İngilizce çeviri

TH คิดว่าเป็นจริง [khit wa pen jing] {fiil}

คิดว่าเป็นจริง (ayrıca: แบกรับ, สวม, ทึกทักเอา, สมมต)