"คิดฝัน" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"คิดฝัน" İngilizce çeviri

คิดฝัน [khit fan] {fi.}

TH คิดฝัน [khit fan] {fiil}

คิดฝัน (ayrıca: บังเกิด, คิด, กกนอน)