"คิดตังค์" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"คิดตังค์" İngilizce çeviri

คิดตังค์ [khit tang] {fi.}

TH คิดตังค์ [khit tang] {fiil}

คิดตังค์ (ayrıca: ทำให้เป็นโมฆะ)
คิดตังค์