"ความโค้งงอ" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"ความโค้งงอ" İngilizce çeviri

ความโค้งงอ [khwam khong ngo] {isim}

TH ความโค้งงอ [khwam khong ngo] {isim}

1. Matematik

ความโค้งงอ (ayrıca: ส่วนโค้ง, ความโค้ง)