"ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว" İngilizce çeviri

TH ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว [khwam praepruan ruam kio] {isim}

1. Matematik

ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว (ayrıca: ความแปรปรวนร่วม)