"ขึ้นชื่อลือนาม" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"ขึ้นชื่อลือนาม" İngilizce çeviri

ขึ้นชื่อลือนาม [kheuncheu leu nam] {sıf.}

TH ขึ้นชื่อลือนาม [kheuncheu leu nam] {sıfat}