"กงสุลใหญ่" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"กงสุลใหญ่" İngilizce çeviri

กงสุลใหญ่ [kongsun yai] {isim}

TH กงสุลใหญ่ [kongsun yai] {isim}