"กงพัด" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"กงพัด" İngilizce çeviri

กงพัด [kongphat] {isim}

TH กงพัด [kongphat] {isim}

1. genel

กงพัด (ayrıca: พัชนี, พัดลม)

2. Havacılık

กงพัด (ayrıca: ขับเคลื่อน)
กงพัด (ayrıca: ใบพัด)