"กกุธภัณฑ์" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"กกุธภัณฑ์" İngilizce çeviri

กกุธภัณฑ์ [kakutthaphan] {isim}

TH กกุธภัณฑ์ [kakutthaphan] {isim}

2. "คำราชาศัพท์", saygılı

กกุธภัณฑ์ (ayrıca: เครื่องราชกกุธภัณฑ์)