"reuniune" için Rumence-İngilizce çeviri

RO

"reuniune" İngilizce çeviri

RO reuniune
volume_up
{dişil}

1. genel

reuniune (ayrıca: chibrit, potrivire, partidă, meci)
volume_up
match {isim}
reuniune (ayrıca: reîntregire)
Who doesn’t love a family reunion?
reuniune (ayrıca: serată)
volume_up
soiree {isim} [res.]
reuniune (ayrıca: serată)
volume_up
soirée {isim} [res.]

2. "adunare"

Ieri a avut loc o reuniune a Conferinţei preşedinţilor, precum şi o reuniune a Biroului.
Yesterday, there was a meeting of the Conference of Presidents, and also a meeting of the Bureau.
Este o reuniune specială a Consiliului pentru că nu sunt multe aspecte de discutat.
It is a special Council meeting because there are not many matters on the table.
La Pörtschach (Austria) are loc o reuniune informală a şefilor de stat sau de guvern.
Informal meeting of heads of state or government in Pörtschach, Austria.
reuniune (ayrıca: adunare, obște)
Încă nu sunt respectate drepturi fundamentale precum libertatea de exprimare și libertatea de reuniune.
Fundamental rights such as freedom of expression and freedom of assembly are still not respected.
Libertatea de exprimare, de reuniune şi asociere sunt elementele fundamentale pe care sunt fondate democraţiile occidentale.
Freedom of speech, assembly and association are the building blocks on which all Western democracies rest.
Am putut observa acest lucru când am participat la prima reuniune a Adunării Parlamentare paritare ACP-UE cu ţările din regiunea Caraibelor.
I saw this when I attended the first regional meeting of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly with countries of the Caribbean region.
reuniune (ayrıca: adunare, înjghebare)
Încercarea nu a avut succes, dar reprezintă un precedent pentru acest tip de reuniune.
That attempt did not succeed, but it does represent a precedent for that kind of gathering.
În ciuda tuturor asigurărilor, s-a pierdut ocazia pe care o reuniune a statelor ar fi putut s-o creeze.
Despite all assurances, the opportunity that a gathering of the states might bring was lost.
Totuşi, am avut o reuniune informală foarte folositoare a şefilor de stat şi de guvern la începutul lunii acesteia, la Bibliothèque Solvay, la doar câteva sute de metri de aici.
We did, however, have a useful informal gathering of Heads of State or Government earlier this month at the Bibliothèque Solvay, just a few hundred metres from here.

3. "pentru a petrece"

reuniune (ayrıca: activitate, scop, funcţie (rol), funcţie)
reuniune (ayrıca: serată)

İngilizce' de "reuniune" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

RomanianLa Frankfurt are loc prima reuniune a Consiliului Institutului Monetar European.
The European Monetary Institute Council meets for the first time in Frankfurt.
RomanianParticipanţii la această reuniune au respins în unanimitate protecţionismul economic.
The participants of that summit unanimously opposed economic protectionism.
RomanianAţi vorbit de parcă Uniunea Europeană s-ar pregăti de o reuniune la nivel înalt cu Elveţia.
You spoke as if the European Union were preparing for a summit with Switzerland.
RomanianCred că există întotdeauna un motiv de a participa la reuniune şi de a asculta discuţiile.
I think there is always a reason to sit with us and to listen to the discussions.
RomanianConsider că trebuie transmise patru mesaje esenţiale după această reuniune.
There are, in my view, four key messages to convey following the Council.
RomanianLuni a avut loc o reuniune extraordinară a Consiliului Energie, convocată de dl Fellegi.
On Monday an Extraordinary Energy Council was held, having been convened by Mr Fellegi.
RomanianRecent, a avut loc la Copenhaga o reuniune la nivel înalt privind schimbările climatice.
Recently, in Copenhagen, a climate summit devoted to this issue was held.
RomanianAcum s-a propus ca această reuniune la nivel înalt din 7 mai să se reducă la o troică.
Now it is proposed this summit on 7 May should be reduced to a troika.
RomanianÎn 2010, Canada deţine preşedinţia G8 şi va găzdui următoarea reuniune la nivel înalt G20.
In 2010, Canada holds the G8 Presidency and will host the next G20 summit.
RomanianO vom dezbate într-o reuniune la nivel înalt privind egalitatea în Stockholm, în 16-17 noiembrie.
We will be discussing it at an equality summit in Stockholm on 16-17 November.
RomanianLa Birmingham (Regatul Unit) este organizată o reuniune extraordinară a Consiliului European.
An extraordinary European Council is held in Birmingham, United Kingdom.
RomanianA venit momentul să includem Arctica pe agendă pentru apropiata reuniune la nivel înalt EU-Rusia.
It is time to include the Arctic on the agenda for the forthcoming EU-Russia Summit.
RomanianLa o reuniune a Comisiei pentru afaceri externe, Islanda a fost numită o insulă falimentară.
In one session of the Committee on Foreign Affairs, Iceland was called a bankrupt island.
RomanianÎn Marele Ducat al Luxemburgului este organizată o reuniune a Consiliului European.
A European Council is held in the Grand Duchy of Luxembourg.
RomanianDecizia ca această reuniune la nivel înalt să fie o troică nu ne-a aparţinut nouă.
It was not our decision that this summit would be a troika.
RomanianLa Edinburgh (Regatul Unit) este organizată o reuniune a Consiliului European.
The European Council is held in Edinburgh, United Kingdom.
RomanianIeri a avut loc la Praga o reuniune la nivel înalt între UE și Japonia.
There was a summit yesterday between the EU and Japan in Prague.
RomanianVreau ca această reuniune la nivel înalt să ofere rezultate concrete, tangibile.
I want this Summit to yield concrete, tangible results.
RomanianLa Maastricht (Ţările de Jos) are loc un o reuniune a Consiliului European.
A European Council is held in Maastricht, The Netherlands.
RomanianLa Tampere (Finlanda) are loc o reuniune extraordinară a Consiliului European.
A special European Council is held in Tampere, Finland.