RO mic
volume_up
{sıfat eril}

1. genel

mic (ayrıca: puţin, scurt, micuță, mic)
volume_up
little {sıf.}
Pe de altă parte, se face un progres foarte mic în privința repatrierii.
In the other direction, very little progress is being made with regard to repatriation.
Acest lucru poate părea ca un volum mare de finanţare, dar, de fapt, este foarte mic.
This may seem like a large amount of funding, but in fact, it is very little.
Cred că poate fi descrisă mai precis ca un mic pas în direcţia bună: un mic pas în direcţia cea bună.
I think it could be more accurately described as a little step in the right direction: one small step in the right direction.
mic (ayrıca: slab, strâmt, șiștav, minuscul)
volume_up
small {sıf.}
Aceste acorduri sunt, prin urmare, un pas mic, dar pozitiv, în direcția corectă.
These agreements are therefore a small, but positive step in the right direction.
Cu toate acestea, numărul de refugiați irakieni acceptați a fost ridicol de mic.
However, the number of Iraqi refugees accepted was ridiculously small.
Ar trebui să fim încurajați de acest mic spațiu alb din mijlocul hărții Europei.
We should be encouraged by this small white spot in the middle of the map of Europe.
mic (ayrıca: diminutival, mic)
mic (ayrıca: secundar, nevârstnic, minor)
volume_up
minor {sıf.}
mic (ayrıca: rezervat, pudic, modest, modic)
volume_up
modest {sıf.}
Pe scurt, deși este un compromis modest și un pas mic, este totuși un pas.
In short, although it is a modest compromise and a small step, it is a step nonetheless.
mic
mic
mic (ayrıca: pitic, nedezvoltat)
volume_up
runty {sıf.}

2. "fara a implica comparaţia"

mic (ayrıca: puţin, scurt, mic, micuță)
volume_up
little {sıf.}
Pe de altă parte, se face un progres foarte mic în privința repatrierii.
In the other direction, very little progress is being made with regard to repatriation.
Acest lucru poate părea ca un volum mare de finanţare, dar, de fapt, este foarte mic.
This may seem like a large amount of funding, but in fact, it is very little.
Cred că poate fi descrisă mai precis ca un mic pas în direcţia bună: un mic pas în direcţia cea bună.
I think it could be more accurately described as a little step in the right direction: one small step in the right direction.

3. "scund, jos"

mic (ayrıca: abject, scăzut, jos, vulgar)
volume_up
low {sıf.}
Asigurați-vă că volumul difuzoarelor nu este prea mic sau oprit.
Make sure the speaker volume isn't turned down too low or muted.
Este mult prea mic pentru gustul meu și cer să se găsească femei calificate pentru aceste posturi.
It is far too low for my liking and I call for qualified women to be found for these positions.
În Letonia s-a redus salariul minim și este mai mic decât nivelul de subzistență.
The minimum wage has been reduced in Latvia, and it is lower than the subsistence level.

4. "implicând comparaţia"

mic (ayrıca: slab, strâmt, mic, șiștav)
volume_up
small {sıf.}
Aceste acorduri sunt, prin urmare, un pas mic, dar pozitiv, în direcția corectă.
These agreements are therefore a small, but positive step in the right direction.
Cu toate acestea, numărul de refugiați irakieni acceptați a fost ridicol de mic.
However, the number of Iraqi refugees accepted was ridiculously small.
Ar trebui să fim încurajați de acest mic spațiu alb din mijlocul hărții Europei.
We should be encouraged by this small white spot in the middle of the map of Europe.

5. "uşor de suportat"

Pentru a prelucra datele, ENIAC utiliza în jur de 18.000 de tuburi electronice, fiecare de dimensiunea unui bec mic.
To process data, ENIAC used about 18,000 vacuum tubes, each the size of a small light bulb.
Acest pachet de măsuri va juca un rol deosebit în implementarea Strategiei europene de reducere a emisiilor de CO2 generate de automobile şi de autovehiculele comerciale de gabarit mic.
This package of measures will play a considerable part in implementing the European Strategy to reduce CO2 emissions from passenger cars and light commercial vehicles.
mic (ayrıca: modic)
volume_up
slight {sıf.}
Nu a crezut că ar merita cel mai mic efort să accepte oricare dintre propunerile noastre.
She did not think it was worth making the slightest effort to accept any of our proposals.
Nu am nici cel mai mic dubiu că Tratatul de la Lisabona va intra foarte curând în vigoare.
I do not have the slightest doubt that the Lisbon Treaty will soon come into force.
Cu toate acestea, nu a existat nici cel mai mic semn în acest sens.
However, there was not the slightest sign of this.

6. "meschin"

mic (ayrıca: josnic, abject, ticălos, netrebnic)
volume_up
mean {sıf.}
Aceasta înseamnă că până şi cel mai mic impact al resurselor financiare poate cauza daune enorme reputaţiei Parlamentului.
This means that even the smallest impact of financial resources can cause enormous damage to the reputation of this House.
Ecranul meu este mai mic decât cel al unui monitor obișnuit, iar acest lucru înseamnă că și tot ceea ce apare pe el este mai redus.
My screen is smaller than a typical monitor, which means that everything that appears on it is smaller too.
Dacă avem această voinţă politică, atunci înseamnă că va trebui să încetăm să căutăm mereu numai cel mai mic numitor comun.
If we have this political will, then it also means that we need to stop always looking only for the lowest common denominator.

7. "tânăr"

Aşa cum s-a întâmplat în secolul al 19-lea, cehii intră în această dezbatere ca un membru mic şi tânăr.
Just as in the 19th century, the Czechs are entering this debate as a young and small Member.
Acesta ar putea fi un mic avertisment care le-ar putea oferi mai multă siguranţă acelor tineri înrolaţi cu forţa în armată.
That would be a little warning, maybe giving more security for those young men forcibly conscripted into the army.
Acesta este un detaliu mic, însă tangibil, care trebuie promovat pentru ca tinerii să nu întâmpine probleme în această privință.
This is a small but tangible detail that it is important to promote so that young people do not experience problems in this regard.

8. "pitic"

mic (ayrıca: liliputan)
mic
mic (ayrıca: pitic)
mic
volume_up
pigmy {sıf.}

9. "şi slab"

mic
volume_up
chitty {sıf.}

10. "de dispreţuit"

mic

11. "despre lumină"

mic (ayrıca: confuz, tont, întunecat, tulburat)
volume_up
dim {sıf.}

12. "mititel, minuscul"

mic (ayrıca: infim, minuscul, mărunţel, micuț)
volume_up
tiny {sıf.}
Eurovinieta este doar un pas mic înainte pentru atingerea acestui obiectiv.
This Eurovignette is only a tiny step forward towards that goal.
Taxa Robin Hood reprezintă un procent mic de 0,05 % din tranzacţii, însă ar putea colecta miliarde pentru proiectele de dezvoltare din lumea a treia.
The Robin Hood tax represents a tiny 0.05% of transactions, but would raise billions for development projects in the third world.
Probabil că numărul sună ridicol de mic şi de aceea este extrem de important ca aceste schimbări să nu pună în pericol în niciun fel multimarca.
That probably sounds a ridiculously tiny number, and that is why it is extremely important that these changes do not in any way jeopardise multibranding.
mic (ayrıca: mic, diminutival)
volume_up
minute {sıf.}
Un minut de intervenţie este deja un interval foarte mic, iar scurtarea listei este, în opinia mea, de asemenea, un lucru destul de arogant.
One minute of speaking time is already very little, and shortening the list is, in my view, also rather arrogant.
În consecinţă, în procedura "catch-the-eye”, se dă cuvântul unui număr de cinci membri, câte un minut fiecare, în ordine, de la grupul cel mai mare la cel mai mic.
Subsequently, in the 'catch-the-eye' procedure, the floor is given to five Members for one minute each, in order from the largest to the smallest group.

13. "şi îndesat"

volume_up
dumpy {sıf.}

14. "şi neînsemnat"

mic

15. "slab"

mic (ayrıca: anemic, slab, subţire, slăbănog)
volume_up
weak {sıf.}
Uniunea Europeană este slabă, pentru că bugetul său este prea mic şi nu are resurse financiare suficiente pentru măsuri specifice.
The European Union is weak because its budget is too small, and it does not have enough money for specific measures.
De asemenea, oamenii au sentimentul că alegerea persoanelor pentru ocuparea funcţiilor de conducere în Uniunea Europeană s-a bazat pe cel mai mic numitor comun.
People also have the feeling that the choice of the people to fill the top positions in the European Union was based on the weakest and lowest common denominator.
Strategia de la Lisabona a fost prea slabă; decalajul dintre economia germană şi economia elenă s-a lărgit în ultimii 10 ani: a devenit mai mare, nu mai mic, după Strategia de la Lisabona.
The Lisbon Strategy was too weak; the gap between the German economy and the Greek economy widened over the last 10 years: it became bigger, not smaller, after the Lisbon Strategy.
volume_up
feeble {sıf.}

16. "imperceptibil"

17. "neînsemnat"

mic (ayrıca: mărunt, neînsemnat)

18. "limitat"

O opţiune este schimbare limitată - cel mai mic numitor comun care aduce reformă şi creştere economică într-o oarecare măsură.
One option is limited change - the lowest common denominator which brings some reform and some growth.

19. "puţin adânc"

20. "în creştere"

mic (ayrıca: șiștav)

İngilizce' de "mic" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

RomanianPrgramul parțial de lucru nu poate fi mai mic de 2 ore pe zi și 10 ore pe săptămână.
Part-time employment cannot be for less than 2 hours per day and 10 hours per week.
RomanianÎn Letonia s-a redus salariul minim și este mai mic decât nivelul de subzistență.
The minimum wage has been reduced in Latvia, and it is lower than the subsistence level.
RomanianNu am nici cel mai mic dubiu că Tratatul de la Lisabona va intra foarte curând în vigoare.
I do not have the slightest doubt that the Lisbon Treaty will soon come into force.
RomanianÎn momentul de față, prețul unui gigabit în unele state membre este mai mic de 1 EUR.
In some Member States, it is currently possible to buy one gigabyte for less than EUR 1.
RomanianDesigur, nivelul datoriei naționale al Spaniei este mai mic decât cel al Germaniei.
Of course, Spain's national debt level is lower than that of Germany.
RomanianÎn același timp, bugetul Observatorului a fost mai mic cu 2,25 % decât bugetul pentru 2008.
At the same time, the budget of the Centre was 2.25% less than its budget for 2008.
RomanianEuropa ocupă un rol mai mic în planurile şi preocupările americane actuale.
Europe occupies a smaller role in current American plans and concerns.
RomanianEuropa nu poate şi nici nu trebuie să reglementeze totul până în cel mai mic detaliu.
Europe cannot and should not regulate everything and in every detail.
RomanianCa urmare a crizei economice, bugetul regional este cu 25 % mai mic decât anul trecut.
As a result of the economic crisis, we have 25% less in the regional budget than last year.
RomanianPartidul Democrat, pe de o parte, şi Partidul Socialist, mai mic, de cealaltă parte.
The democratic party, on the one hand, and the smaller social democratic party, on the other.
RomanianAlegeți să faceți textul mai mare sau mai mic decât dimensiunea de pe ecran.
Choose to make text larger or smaller than the size on the screen.
RomanianDeficitul de transpunere a scăzut la 0,7 %, fiind mult mai mic decât obiectivul stabilit.
The transposition deficit has fallen to 0.7%, so significantly lower than the target set.
RomanianNu a crezut că ar merita cel mai mic efort să accepte oricare dintre propunerile noastre.
She did not think it was worth making the slightest effort to accept any of our proposals.
RomanianŞtim şi că domnia sa este cel mai mic numitor comun al guvernelor statelor membre.
We know also that he is the lowest common denominator among the governments of the Member States.
RomanianConcurența pentru cel mai mic preț de pe piața produselor alimentare este acerbă în Germania.
Competition for the lowest price in the food market is fierce in Germany.
RomanianUtilizați funcția zoom pentru a face un element de pe ecran mai mic sau mai mare.
Use zooming to make an item on the screen larger or smaller.
RomanianArhivați sau redimensionați fișierul pentru a fi mai mic de 2 GB și încercați din nou.
Zip or resize the file so that it's less than 2 GB and try again.
RomanianAceasta creează un fișier video mai mic într-un format de fișier pe care dispozitivul îl poate reda.
This creates a smaller video file in a file format that the device can play.
RomanianAcest fapt va avea un impact și mai mic asupra tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene.
This will have even less of an impact on all 27 European Union Member States.
RomanianSunt sigur că acest entuziasm nu este astăzi mai mic decât a fost cu patru ani în urmă.
I am sure this enthusiasm is no less today than four years ago.