"deplasat" için Rumence-İngilizce çeviri

RO

"deplasat" İngilizce çeviri

volume_up
deplasat {sıf. er.}
volume_up
a se deplasa {dönş. fi.}

RO deplasat
volume_up
{sıfat eril}

deplasat (ayrıca: prost, greşit, nedorit)
volume_up
amiss {sıf.}
deplasat (ayrıca: necuviincios)
deplasat
deplasat (ayrıca: nepotrivit, frivol (despre limbaj))

İngilizce' de "deplasat" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

RomanianTotuşi, trebuie să spun că mie mi s-a părut că discursul dvs. a fost complet deplasat.
I must say to you, however, that your speech seemed entirely improper to me.
RomanianÎn plus, atunci când doamna Kratsa s-a deplasat la Marsilia, i-am oferit mult sprijin pe această problemă.
Moreover, when Mrs Kratsa went to Marseille, we gave her a lot of support on this issue.
RomanianDupă cum am mai spus, directorul nostru executiv, Hugues Mingarelli, s-a deplasat la fața locului săptămâna trecută.
As I indicated, our managing director Hugues Mingarelli travelled to the region last week.
RomanianAceştia trăiesc în cadrul statelor membre europene şi nu s-au deplasat niciodată de pe pământurile lor strămoşeşti.
They live within European Member States while never having moved from their ancestral lands.
RomanianDe aceea, preşedintele Sarkozy s-a deplasat pentru a se întâlni cu preşedintele Medvedev şi nu cu preşedintele Kokoity.
That is why President Sarkozy flew to meet President Medvedev and not President Kokoity.
RomanianAcum, cu Algeria, presiunea s-a deplasat către Italia.
Now, with Algeria, the pressure has shifted to Italy.
RomanianAş dori să afirm foarte clar că susţin delegaţia din acest Parlament care s-ar fi deplasat în Iran.
I would like to state very clearly my support for the delegation that would have gone to Iran from this Parliament.
RomanianCred că s-a deplasat în Tunisia pentru a purta discuții pe această temă.
The Commissioner mentioned - I believe that she travelled to Tunisia to speak on this issue - mobility partnerships.
RomanianCei patru câştigători au făcut parte din delegaţia oficială a Uniunii Europene care s-a deplasat la Oslo pentru a primi Premiul.
The four winners were part of the official delegation of the European Union in Oslo to receive the 2012 Peace Prize.
RomanianS-a deplasat cu automobilul la serviciu.
RomanianNu cred că este deplasat să solicit o întrebare referitoare la influența unui deputat din acest Parlament asupra acestei instituții.
I do not think it is out of order to request a question on the balance of influence of a Member of this House on that institution.
RomanianÎn ultimul rând, privind problema energiei nucleare, vă pot spune că, în noiembrie anul trecut, o delegaţie a Comisiei s-a deplasat în Belarus.
Lastly, on the issue of nuclear energy, I can tell you that, last November, a Commission delegation travelled to Belarus.
RomanianMisiunea s-a deplasat la Kiev.
RomanianNe-am deplasat şi în Egipt.
RomanianAdevărul este, dle Stoyanov, că sunteţi foarte aproape de a folosi un limbaj considerat deplasat şi nepotrivit pentru dezbaterile parlamentare.
The truth is, Mr Stoyanov, that you are hovering on the edge of the improper, the inappropriate, in terms of parliamentary language.
RomanianÎn urma vizitei unei delegaţii care s-a deplasat în Kazahstan în septembrie, am primit dovezi concludente privind tratamentul extrem de brutal aplicat deţinuţilor.
On a delegation visit to Kazakhstan in September, I received conclusive evidence of the most brutal treatment in prisons.
RomanianCase întregi s-au deplasat de pe o parte a străzii pe cealaltă iar maşinile au fost măturate de pe străzi în mare având încă pasagerii înăuntru.
Entire houses moved from one side of the street to the other, and cars still containing their passengers were swept away from the streets into the sea.
RomanianMinorităţile naţionale tradiţionale s-au regăsit într-o ţară nouă fără vina lor, fără să se fi deplasat din patria lor de origine timp de secole.
The traditional national minorities found themselves in a new country through no fault of their own, without ever having moved from their centuries-old homelands.
RomanianS-a vizitat şi centrul de distribuţie, iar apoi, în ziua următoare, membrii misiunii s-au deplasat la Berlin pentru a se întâlni cu reprezentantul Gazprom, la 6 ianuarie 2009.
They also visited the dispatching centre and then the next day they travelled to Berlin to meet the Gazprom representative on 6 January 2009.
RomanianConfruntându-mă cu proliferarea unor tragedii umane inacceptabile, m-am deplasat către aceste puncte de acces europene: Lampedusa, Malta, Insulele Canare şi Grecia.
Faced with the proliferation of unacceptable human tragedies, I travelled to these European access points: Lampedusa, Malta, the Canary Islands and Greece.