"vonzó" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"vonzó" İngilizce çeviri

HU vonzó
volume_up
{sıfat}

vonzó (ayrıca: bájos)
Valami tünékeny, mégis vonzó dekadencia reszelős suttogása.
A certain gagging whisper of illusive yet ineffably attractive decadence.
Ez a legrosszabb szokása az ilyen vonzó fiatal asszonynak.
But that's the worst of these attractive young women with affectionate dispositions.
Az álszentség az emberek leggyakoribb, ugyanakkor a legkevésbé vonzó tulajdonsága.
'Self-righteousness is one of the most common - and least attractive - characteristics of man.'
vonzó (ayrıca: csábító)
Vonzó jelenség volt férfiruhában, főleg a korai években.
She presented an alluring figure in male attire, particularly in these early years.
Szemem láttára tűntek el az apró sebek, Merrick visszaváltozott a régi vonzó nővé.
I could see the little wounds vanishing, leaving her again the alluring woman she had been before.
vonzó (ayrıca: megnyerő, könyörgő, rokonszenves)
Ezek rendkívül vonzó kilátások, főként feszült gazdasági viszonyok idején.
Those are extremely appealing prospects, particularly in economically strained times.
Nicolas mosolya egészen más volt, mint a hangja, a modora pedig nyílt és vonzó.
His smile was very different from his tone, his manner open and appealing.
But he did have a marvelously appealing face.
vonzó (ayrıca: elragadó, mágneses)
A kellemes izgalom örömujjongásával tört szét a sor; egyre közelebb tülekedtek a mágnesesen vonzó látványhoz.
With a whoop of delighted excitement the line broke; there was a convergent stampede towards that magnetic centre of attraction.
Értelmének viharzó mélysége magába fogadta a lányt, akit elborított a melegség és az iszonyú fagy, rettenetesen, de a vonzó vággyal együtt.
The thundering plunging depths of his mind cascaded over her in a warm, frightening torrent... terrifying, yet magnetic and desirable; but...
Mindig kedves és szerencsétlen, és vonzó, mint a mágnes... de egyszersmind hidegen számító, fondorla tos nőszemély, aki kitervelte Darnley meggyilkolását, és el is tette láb alól.
Always sweet and unfortunate and magnetic - and actually a cold, calculating woman, a scheming woman who planned the murder of Darnley and got away with it.
vonzó
volume_up
buff {sıf.} [argo]
Illedelmesen maga alá húzta a lábát, mégis döbbenetesen vonzó jelenség volt.
Her posture and manner were demure, yet her primary effect was powerfully seductive.

İngilizce' de "vonzó" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianA gondolatot, noha vonzó volt, el kellett vetnie: a túlélés most létfontosságú volt.
The thought, though appalling, had to be contemplated: survival was at issue here.
HungarianS az a bekezdés, amelyet a Phaidón-ból olvastam fel, vonzó képet fest a halálról.
And the passage I read from the Phaedo gives a gracious picture of death.
HungarianMindkettőjük kedves, vonzó teremtés volt, egyikük ráadásul rendkívül csinos is.
They were both interesting-looking girls, and one of uncommon loveliness.
HungarianAz ön leírása a magról gyakorlatilag csak egy mindenevő számára lehetne vonzó.
In practice, your description of the Core would attract only an omnivore.
HungarianGordon végül úgy döntött, a lány vonásaira leginkább az illett, hogy vonzó arc.
But when she was laughing at herself, as now, Dena Spurgens face lit up.
HungarianZsíros kezével Joan a csuszpájzot kavarja ez se túl vonzó kép a házaséletről.
When greasy Joan the pot doth keel--that's not a nice picture of married life, either.
HungarianEz az általában vonzó szórakozás aznap reggel azonban kissé kedvetlenül folyt.
But this, usually an absorbing pastime, was today somewhat halfhearted.
HungarianTudom, hogy nem túl vonzó az ábrázatom, de eddig még senki sem hülyült el tőle.
'They take one look at me, and they suddenly become stupid - or is that just my imagination?'
HungarianKarcsú, vonzó testén átlátszóan feszült a varázsló illúziórombolóan mocskos köpenye.
Besides, we were a house of women, a softer, huskier version of Elminster's voice replied.
HungarianHogyan adhattak ilyen nevetséges összeget egy ilyen vonzó és képzett hölgynek?!"
'How could anyone offer so pitiful a sum to a lady with such attractions and accomplishments?'
HungarianEz bizonyára vonzó Mandelson úr, mint külkereskedelmi biztos számára.
This must hold appeal for Mr Mandelson, as Commissioner for External Trade.
HungarianMellesleg az illető igen vonzó fiatal hölgy volt, aki indiainak, esetleg pakisztáninak látszott.
It happened to be a very nice young lady who appeared to be Indian or Pakistani.
HungarianAmikor odakint leparkoltam, az enyém volt az egyedüli autó, amely vonzó volt egy ragadozónak.
When I'd parked outside, mine had been the only vehicle, an attraction to a predator.
HungarianRafiel , de nincs benne semmi vonzó.
She's quite a good-looking girl, you know, said Mr. Rafter, but not an atom of glamour.
HungarianFrattini biztos úr azt akarja, hogy Európa vonzó legyen a képzett munkavállalók számára.
Commissioner Frattini wants Europe to attract a skilled workforce.
HungarianÉppen ezért világosan látszik, hogy az EU egyre kevésbé vonzó az ukrán emberek számára.
The EU is therefore clearly losing its attraction for Ukrainians.
HungarianA közeledő torpedó most igen vonzó hamis célpontot követhetett.
The approaching torpedo now had a very attrac- tive false target to track.
HungarianTüskék nőttek, hogy kevésbé vonzó falattá tegyék Elminstert.
Spines bristled, granted by Nergal to make Elminster a less obvious morsel.
HungarianChris ledobta az ejtőernyőt, és Saul férfiasán vonzó arcába bámult.
Chris dropped the parachute, staring at Saul's rugged handsome face.
HungarianKeleten a Fekete-tenger partvidéke egész évben vonzó turistacélpont.
In the east, the Black Sea coast attracts tourists all year round.