"véd" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"véd" İngilizce çeviri

HU véd
volume_up
{fiil}

1. genel

véd (ayrıca: megtesz, beborít, betakar, leplez)
Igaz, hogy csak engem véd, és azokat, akik a közvetlen közelemben vannak, de többen is éltek hasonló védelemmel.
It covers only myself and those close by, but I was not the only one here to do so.
Ez még azokat a munkavállalókat is érinteni fogja, akikre vonatkozik az egyenlő bánásmód elve, és akiket véd az, amit Mathieu asszony elmondott.
This will even apply to workers who are subject to the principle of equal treatment and who are covered by what Mrs Mathieu said.
véd (ayrıca: feloldoz, igazol, felment, felold)
véd (ayrıca: elrejt, elrejtőzik, oltalmaz)
A Föld EM-mezője véd minket a napszelektől, melyek radioaktív részecskék és mikrohullámok halálos elegye.
The Earth's EM Field shields us from the solar winds, which are a lethal blend of radioactive particles and microwaves.
A Korallzátonynál egy ütközetben a bételrágástól fekete fogú Sampan a saját testével véd meg: Boldogan halok meg érted, Surabaya Jim.
In a skirmish near the coral reef, old Sampan, his teeth blackened with betel, shields you with his own body; I gladly die for you, Seven Seas Jim.
véd (ayrıca: védelmez, oltalmaz)
Sam végül úgy döntött, hogy a búra csak asztrális behatolás ellen véd, ezért visszatért a testébe, odalépett a bejárati ajtóhoz és próbaképpen bedugta egyik kezét a szobába.
Concluding that the ward was only a protection from astral intrusion, Sam returned to his mundane senses and probed the open doorway with a tentative hand.

2. "kapus"

3. "futballban"

véd (ayrıca: üdvözít, megment, gyűjt, megóv)
Hát már sohasem véd meg isten bennünket a nyers vágytól?!
Will God never save us from brute's desire?'

İngilizce' de "véd" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianMellesleg engem véd a mágia, és ez több, mint amit te elmondhatsz magadról.
Besides, I have the Druid magic to protect me, which is more than you can say.
HungarianValó igaz, hogy műveikkel betörnek közénk, de ettől most már semmi sem véd meg bennünket.
Itis true that their works intrude here, but no place is free from that now.
HungarianNem véd meg a kórokozók ellen, de az a fekete szar legalább nem ment a szánkba.
They're no protection against germs, but at least none of that black crap got in our mouths.
HungarianA mesterjelszó olyan érzékeny adatokat véd, mint a webes jelszavak és tanúsítványok.
Your master password protects sensitive information such as web passwords and certificates.
HungarianA megállapodás számos olyan garanciát tartalmaz, amely a visszaküldés ellen véd.
The agreement also contains many safeguards against refoulement.
HungarianA GMU struktúrája nem véd meg az általános válságoktól, különösen nem a pénzügyi válságoktól.
The EMU structure is not a bulwark against general crises, and certainly not financial crises.
HungarianLégkörünk úgy épül fel, hogy két különböző réteg véd bennünket.
Our atmosphere is formed in such a way that there are two different layers that protect us.
HungarianVilágos választ akarnak arra, hogy az Unió kit vagy mit véd, az embereket, vagy a piacokat?
They want a clear answer as to what, or whom, the Union is protecting, the people or the markets?
HungarianHatárokat támad és véd, áttör és visszavonul, a csatatéren levert gyümölcsként rothad a sok tetem.
Borders enacted, defended, sallies and breaches, fields of corpses rotting like tumbled fruit.
HungarianA Szemtanúnak, aki látott mindent, és az Õrnek, aki olyan határokat véd, melyeket ő maga sem lát.
To the Watcher, who witnessed all, and the Walker, who patrolled borders not even he could see.
HungarianIgaz, hogy csak engem véd, és azokat, akik a közvetlen közelemben vannak, de többen is éltek hasonló védelemmel.
It covers only myself and those close by, but I was not the only one here to do so.
HungarianAmikor Hamin birtokán leszel, akkor az egység nem véd meg.
When you go to Hamin's estate you'll be outside this module.
HungarianInnen kapja a mágnesességet az Északi illetve a Déli sark, és ez véd meg minket a kozmikus sugárzásoktól.
It's where we get our magnetic North Pole and South Pole, and it protects us from cosmic radiation.
HungarianR 43 Kan forårsage overfølsomhed ved berøring med huden
R 43 KAN FORAARSAGE OVERFOELSOMHED VED BEROERING MED HUDEN
HungarianAz abortuszhoz való feltétlen jog, amelyet ez a jelentés is véd, viszont semmibe veszi ezt az értéket.
However, an absolute right to abortion, which the submitted report also defends, undermines this value.
HungarianA készülék hátul a nyakamon meghagyta hosszúra a hajat, akárcsak az övékén, ez a helyi divat, véd a napsütéstől.
The device left my hair long at the neck, and theirs too, a local style to protect against sunburn.
HungarianA munka önmagában nem véd meg a szegénységtől.
Simply having work does not offer protection from poverty.
Hungarian- Ez a ruha még egy fakardtól sem véd meg!
I've got to set aside having to defend and worry about you!
HungarianR 42 Kan forårsage overfølsomhed ved indånding
R 42 KAN FORAARSAGE OVERFOELSOMHED VED INDAANDING
HungarianEz azonban nem vet véget a válságnak, és nem véd meg bennünket további meglepetésektől, ahogyan az események kitudódnak.
However, this will not end the crisis or protect us from further surprises as events continue to unfold.