"találó" için Macarca-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin tálaló
HU

"találó" İngilizce çeviri

HU találó
volume_up
{isim}

. - Köszönöm ezeket a találó és fontos nyomon követő kérdéseket.
. - Thank you for these very pertinent and important follow-up questions.
Susta úr beszámolójában számos igen találó megjegyzést tesz a kényszerengedélyezés használhatóságáról.
In his report, Mr Susta makes a number of very pertinent remarks on the practicability of compulsory licensing.
Azt is el kívánom önnek mondani, hogy egyetértek a hatékony gazdasági felépülés szükségességére vonatkozó, igen találó megjegyzéseivel.
I also wish to say to you that I agree with your very pertinent comments on the need for effective economic recovery.

İngilizce' de "találó" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianLord Horbury a tálaló mellett állt, s szórakozottan vett a vesepecsenyéből.
Lord Horbury stood by the sideboard and helped himself absent-mindedly to kidneys.
HungarianA találó nevű Savage (Vadember) elkezdte egymaga felborítani Fidzsi hatalmi egyensúlyát.
The aptly named Savage proceeded single-handedly to upset Fiji's balance of power.
Hungarian- A technobarbár hogyishívják különösen találó - nevetett Dajeil Zreynre, aki vállat vont.
'Yes, you're being a hick; stop it at once,' Dajeil told Zreyn, who shrugged.
HungarianTehát a magyar elnökség által választott mottó igen találó és kiváló.
The motto chosen by the Hungarian Presidency is thus a very appropriate and good one.
HungarianAz ott a tálaló ablaka, ahol Elinor Carlisle a szendvicseket készítette.
He said, That's the window of the pantry where Elinor Carlisle was cutting the sandwiches.
Hungarian- A jelzők egy kissé erősek- felelte Voltaire -, de egyébként nagyon találó a megfogalmazás.
Alliteration a bit heavy, Voltaire said, but otherwise, a quite nicely turned phrase.
HungarianA gyógynövényekről szóló közmondás ritkán lehet ennyire találó, mint ebben az esetben.
Rarely could the proverb about the bitter herbs have applied quite so aptly as in this case.
HungarianEszébe se jutott az első éjszaka óta, amikor eldugta a tálaló porcelánjai között.
She hadn't even thought of it since the first night when she'd tucked it away in the china pantry.
Hungarian- Ez aztán - szólt magában Colin - átkozottul találó megállapítás.
Now that, said Colin thoughtfully to himself, is a damned good description.
HungarianAzonban aki lezuhant a pontosan célba találó nyílvesszőtől, az az élen haladó lovas volt.
But the man who fell from the expertly aimed dart was the lead scout.
HungarianBiztos úr, úgy gondolom, hogy az utolsó megjegyzése rendkívül találó volt.
Commissioner, I think your last comment was so appropriate.
HungarianNagyon találó volt annak megemlítése, hogy ez most a döntés pillanata.
What was rightly mentioned is that this is a moment of choice.
HungarianNagyon találó, hiszen a hatékonysághoz elengedhetetlen az elérhetőség.
That is most fitting, because efficacy requires availability.
HungarianA mai napon sok találó érvet hallhattunk.
(DE) Mr President, we have heard a lot of good arguments today.
HungarianNagyon találó Jan Mulder arra vonatkozó kérdése, hogy miért ilyen későn érkeztek ezek a radikális javaslatok.
Jan Mulder's question as to why these radical proposals come so late was very good.
HungarianA hasonlat találó volt, s Tommy egy mosolylyal nyugtázta.
The simile was not too far-fetched, and Tommy assented with a smile.
HungarianA francia találó megjegyzést tett a feleségének.
The Frenchman made a remark to his wife that fitted in appositively enough.
HungarianEz eléggé találó összegzése a helyzetnek értett egyet Murray igazgató.
HungarianEz eléggé találó volt ahhoz, hogy Foley, nyolcezer kilométerrel és nyolc időzónával odébb, belehahotázzon a telefonkagylóba.
It was enough to make Foley laugh, five thousand miles and eight time zones away.
HungarianAzt hiszem, ez egy elég találó történeti áttekintése a repülés technológiai fejlődésének.
I think this is a reasonable sequence of events that happened in the progression of the technology of powered flight.