"töm" için Macarca-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin tom
HU

"töm" İngilizce çeviri

HU töm
volume_up
{fiil}

töm (ayrıca: megzavar, rögzít, gátol, akadályoz)
töm (ayrıca: zsúfol, teletömi magát, magol)
A testük egymásnak feszült, és Gillian forró lehelete csiklandozta Tom fülét.
His body pressed against hers, and her warm breath filled his nostrils.
A szűrő alatt Tom kulacsa állt, már csaknem tele.
Below the filter, one of his canteens sat almost filled.
töm (ayrıca: zabál, teletölt, bedugaszol, betöm)
És még jó adatokat is kaptam tőle, amíg Tom Orley átkozott bombája föl nem robbant, és Sah'ot el nem kezdett óbégatni, hogy "hangokat" hall lentről!
Still, I was gettin' good data until Tom Orley's damned bomb went off and Sah'ot started hollering stuff about `voices' from below!
Még egy kicsit szeretett volna a közelben maradni, mint a vicces ember, aki durranóanyagot töm a barátja szivarjába, és kivárja, amíg robban.
But like a practical joker who had stuffed a load into someone's cigarette, he wanted to stick around (at a prudent distance, of course) and watch it blow up.
töm (ayrıca: elfojt, betöm, tömít, kipárnáz)

İngilizce' de "töm" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianTom Mahout szájához emelte lánya kezét, és akár egy francia mösziő, megcsókolta.
He raised her hand to his mouth and kissed her fingers like a French monsieur.
HungarianTom Spade-re bámult, kétkedőn csóválta fejét, és visszahúzta lábát a kerítésről.
Tom, still looking at Spade, nodded doubtfully and withdrew his leg over the fence.
HungarianÉs ott volt az a nagy tetű, Tom Kawaguchi is, aki most helyet foglalt közöttük.
And it was that great lout, Tom Kawaguchi, who now took the seat between them.
HungarianTom visszajelzése nélkül honnan tudjuk, mit kell tennünk, ha már a Vízilóban vagyunk?
Without word from Tom, how can we decide what to do, once we enter the Seahorse?
HungarianSpade bágyadtán mosolygott, kihúzta kezét a zsebéből, és megveregette Tom vállát.
Spade grinned faintly and took a hand from his pocket to pat Tom's shoulder.
HungarianÉs határozottan az az érzésem, hogy szándékosan felejtetted ki Gonzo Tom Carrollt.
'And I did get the clear feeling that you'd forgotten Gonzo Tom Carroll on purpose.
HungarianGillian Tom térde mögé kulcsolta a bokáját, és nekifeszítette csípőjét a férfiénak.
Gillian locked her heel behind his knee and levered her pelvis up against his.
HungarianTom Keller felállt, és ahhoz a radarernyőőhöz lépett, amit a matróz mutatott.
Tom Keller rose and crossed to where the seaman pointed at the radar screen.
HungarianTom lapult, és aggódva gondolt arra, mi fog történni, ha amazok észreveszik.
Tom kept low and worried about what would happen if they caught sight of him.
HungarianBenn a hajóhídon Stig Lundquist és Tom Keller barátian megosztoztak egy kávén.
Inside the bridge Stig Lundquist and Tom Keller shared a companionable mug of coffee.
Hungarian- kérdezte Tom, de még mindig nem volt hangjában sem
Pulling his covetous gaze from the car, Tom said, What're you doing here?
HungarianGilliant nem keserítette el túlságosan, hogy elvonta a tüzet Tom pozíciója felől.
Gillian couldn't make herself feel too bad about drawing fire away from Tom's position.
HungarianOlyan emberek mint Tom vagy Greg-- utazunk, mint ahogy más nem tudna-mindent besűrítünk.
People like Tom and Greg -- we're traveling like you can't -- we fit it all in.
HungarianTom összerezzent, és az arca megfeszült; mintha felindulását próbálná visszafojtani.
He winced, and then his face had tensed as he worked to suppress some strong emotion.
HungarianTom tudta, hogy Creideiki eszeveszetten aggódik Hikahiért, bár jól leplezi.
Tom knew that Creideiki was desperately worried about Hikahi, though he hid it well.
HungarianNem tom, mér akartok beszélni azzal a félnadrággal, de ez a ti dolgotok.
Dunno why you'd want to talk to that meringue-head, but it's your buffalo nickel.
HungarianMondd meg nekem, Tom, mi van abban a kekec idegen masinában, ami belőlem hiányzik?
Tell me, Tom, what does a sarcastic alien machine have that I don't have?
HungarianA sűrűsödő homályban Tom észrevette, hogy az óceán felszíne színt váltott.
In the growing dimness Tom noticed that the surface of the ocean had changed color.
HungarianTom felhúzta a maszkját, és felkészült a merülésre, de a kis hajó nem feléje tartott.
Tom pulled up his mask and prepared to dive, but the tiny ship wasn't coming his way.
HungarianTom ismét szánakozva csóválta a fejét, és Jessie-t ismét elfogta a vakrémület.
He'd begun to shake his head again in a regretful way that terrified her all over again.