"pimasz" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"pimasz" İngilizce çeviri

HU pimasz
volume_up
{sıfat}

pimasz (ayrıca: szemtelen, rezes, sárgaréz-, érces)
volume_up
brazen {sıf.}
Ez a hatalom arroganciájának pimasz kifejeződése!
This is a brazen expression of the arrogance of power!
Van esetleg ötleted, hogy ki lehetett a pimasz tolvaj?
Have you any clues regarding the brazen thief?
Ezt a fajta pimasz nyomásgyakorlási kísérletet tapasztalhattuk nem csak a tibetiekkel, hanem általában az emberi jogokkal kapcsolatban is.
We have seen this kind of brazen attempt to exert pressure in relation not only to the Tibetan people but to human rights in general.
pimasz (ayrıca: beképzelt)
volume_up
cocky {sıf.} [argo]
Eleinte kiállhatatlan volt, fölényeskedő és pimasz, a tipikus újságíró.
He was an ass at first, cocky and abrasive, a typical reporter.
Ahhoz képest, hogy milyen pimasz kis fickó volt, Bert most szinte csüggedtnek látszott.
For such a cocky little man he looked almost crestfallen.
`That's a damned impertinent question to ask.'
Impertinent, inefficient muddlers.
Egyszerűen, ártatlanul akartam kérdezni, de tudtam, hogy pimasz mellékzöngéje van.
I had meant this to be simple and candid, but I knew now it had an impertinent sound.
pimasz (ayrıca: arcátlan, szemtelen)
She is careless, impudent, willful and wild.”
Jól van, hagyjál engem, te gyáva, te pimasz, hitvány kölyök!
All right, leave me, you coward, you impudent and miserable boy!
Impudent young jackanapes!
pimasz (ayrıca: merész, szemtelen, hetyke, tapintatlan)
volume_up
brash {sıf.}
He studied this brash young male more closely.
pimasz (ayrıca: szemtelen, rézszínű, rezes)
volume_up
brassy {sıf.}
pimasz (ayrıca: szemtelen)
pimasz (ayrıca: szemtelen)
volume_up
cheeky {sıf.}
Damned cheeky of you, wouldn't you say?
pimasz (ayrıca: szemtelen, önhitt)
pimasz (ayrıca: vakmerő, ideges, arcátlan, bátor)
volume_up
nervy {sıf.}
So, you sassy she-devil...
It was a young voice, and a saucy one.

İngilizce' de "pimasz" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianNéha Gwydion olyan dühítő tud lenni, gondolta Niniane, mint egy pimasz kölyök.
Sometimes, she thought, he could be as infuriating as an arrogant child.
Hungarianszólt az írógép, azon az undorító, pimasz hangján.
Well, she saw through you, shit-for-brains, the typewriter said in its nasty, insolent voice.
HungarianA Rapidóra gondoltam, uram, nem akartam pimasz vagy tiszteletlen lenni.
I was thinking about the Rapido, sir, I didnt mean to be insolent or lacking in respect.
HungarianMialatt a férfi - pimasz tempóban - a lapokat falta, Ryan az arcát fürkészte, de nem sok eredménnyel.
Al Trent was a speed reader, and flicked through the pages with indecent speed.
HungarianVagy csupán arról volt szó, hogy letörlessze Degarmo durva és pimasz viselkedését?
Or was it just that Degarmo getting tough with you made you feel like getting tough right back at him?
HungarianFenséges, karcsú, sudár teremtés, fejét kihívóan hátrafordítja, tekintete diadalmasan pimasz.
A superb, slim, straight creature, arrogant, her head turned, her eyes insolent with triumph.
HungarianA pimasz különítményesre nézett, és magához intette, hogy leteremtse.
He glared at the offending man and stomped over to reprimand him.
HungarianLady Desdea türelmetlenkedni kezdett; hol lehet az a kis pimasz?
Lady Desdea became impatient: where was the perverse little brat?
HungarianBasil Blake, igen rossz modorú, szándékosan pimasz fiatalember, aki azonban nagyon meg van rémülve
Basil Blake -- A very rude, spirited young man, whose studied insolence covered a great fear.
HungarianAz én seggem egyáltalán nem hájas, te kis pimasz! motyogta bosszúsan, és megpróbált feltápászkodni.
'Nothing fat about it, Miss Smartmouth,' she muttered pettishly, and tried to struggle to her feet.
HungarianFloytnak el kellett ismernie, hogy a pimasz szóvicc elszórakoztatja.
Floyt had to admit that the audacious pun tickled him.
HungarianNem lenne szabad hagynunk, hogy győzzön ez a kis pimasz!
The little hussy should not be allowed her victory!”
HungarianEzek távoli események, a határokon jóval túl, miközben bennünket itt ezek a pimasz kelták bosszantanak!
These are distant events, beyond the marches, and all the while we are mocked by these infuriating Celts!
HungarianNagyon bátor, nagyon pimasz, és hallatlanul nagyravágyó.
Very brave, very arrogant, and extremely ambitious.
Hungarian- Azt mondták, pimasz és vad, mint az oroszlán.
She is said to be bold as old vinegar and wild as a lion.
HungarianAz adószedő fagyos pillantást vetett rá, majd gyilkos tekintettel fordult vissza az engedetlen és pimasz lovaghoz.
The tax collector gave him a cold look before bending an even more icy gaze upon the unrepentant knight.
HungarianAzt akarom, hogy a szemembe visszatérjen a pimasz, sötét fény.
HungarianHát maradj, maradj, ha akarsz - mondta Morgause -, de fordíts hátat, mert nem tűröm, hogy megbámulj, te pimasz!
Oh, stay, stay if you want to, she said, but turn your back, I'll not have you staring at me, sir Impudence!
Hungarian- Gyere vissza, te kis vörös hajú, pimasz liba!
HungarianLássuk, vagy-e olyan erős, mint amilyen pimasz.