"misztikus" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"misztikus" İngilizce çeviri

HU misztikus
volume_up
{sıfat}

misztikus (ayrıca: titkos hatású, titkos)
volume_up
arcane {sıf.}
Svindler már így is rengeteg információt begyűjtött, még ha azokat misztikus formába csomagolták is.
Already Dodger had gathered a lot of information, even if it was couched in arcane form.
Ailill zavartan állt, egyfelől a misztikus tűz, másfelől a vas tüze, amely ha éri, kínokba láncolja.
p. 268And so Ailill stood confounded, facing arcane fire on the one hand and the fires of iron that could bind him in torment on the other.
Felidézte a misztikus szavakat, majd életre hívta a varázslatot, amellyel az uralma alá hajthatta a pap elméjét.
Vraggen ignored the Cormyrean, drew on the Shadow Weave, and pronounced the arcane words to a spell that would make the Tymoran his thrall.
misztikus (ayrıca: titokzatos, rejtélyes)
Tehát, hogyan vizsgáljuk ezt a misztikus szervet?
OK, so how do you study this mysterious organ?
Valami misztikus módon egy távoli galaxis bármely pontja ugyanolyan közel van hozzám, mint most maga.
In some mysterious way, any point on a planet in a distant galaxy is as close to me as you are.
Az eltűnések túlélői...káprázatos meséket mesélnek...egy misztikus szigetről, különös élőlényekkel.
The survivors of these disappearances tell delusional tales of a mysterious island populated by strange creatures.
misztikus (ayrıca: ijesztő, lehetetlen, mennyei, földöntúli)
Sisakjuk befedte egész fejüket és arcukat, amitől misztikus ragadozó-madaraknak tűntek.
Their helms were head-enveloping and visored, giving them the unearthly look of beaked birds of prey.

İngilizce' de "misztikus" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianOtt volt viszont az autó, melynek misztikus erővonalai mindenért kárpótolták.
But the car: the car fed him power and glory from its own mystic lines of force.
HungarianA hölgy szemeiben misztikus mélységek lakoztak és hangja mint egy dal, olyan volt.
The lady's eyes held dark depths of mystery, and her voice had a musical lilt.
HungarianAzt hiszem egyetértenek velem abban, hogy a Titán különleges, misztikus hely.
And I think you would agree that we have found Titan is a remarkable, mystical place.
HungarianKabe azon tndött, mi kölcsönözhet efféle különös, misztikus dimenziót a csöndnek.
Kabe stood for a moment longer, wondering exactly what might cause that additional hush.
HungarianÉn nem abba a történetbe avattam őt be, amelyikről a Misztikus Küldöttek beszéltek.
The story I confided to him is not the story the Mystic Legates told me.
HungarianAkármivel kötötte is magához a misztikus Palance Buckhannahot, ez a kötelék most elszakadt.
Whatever hold the evil mystic had managed to secure over Palance Buckhannah was gone.
HungarianHaiman olyannak látszott, mint egy misztikus vagy egy szent, holott kegyetlen gyilkos volt.
The creature looked like a mystic or a saint, yet he was a savage killer.
HungarianAz ábrái láttán esténként mindig valami misztikus klausztrofóbia lesz rajtam úrrá.
I cannot look at the illustrations in the evening without feeling a wave of mystical claustrophobia.
HungarianAmikor elmeséltem Mariusnak, azt felelte, hogy ez a misztikus badarság pont rám vall.
When I told Marius this, he said it was just the kind of mystical nonsense he would expect of me.
HungarianAz óriás misztikus néhány kurta, nyers mondatban utasításokat adott.
In brief, clipped sentences, the giant mystic offered Flick a few parting words of caution.
HungarianMeglep, hogy még sosem hallott erről a csodás, misztikus világról.
I'm surprised you haven't heard of Aldea, the wondrous, mythical world.
HungarianMenion feszengve nézett körül, és rájött, hogy Stenmin, a misztikus, érthetetlen módon távol van.
Menion glanced about uneasily, realizing that the mystic Stenmin was strangely absent.
HungarianA beavatott ellenőrzi az erőket, a misztikus ki van nekik szolgáltatva.
Initiates, on the contrary, are recognizable only to one another.
HungarianHolnapra kidolgozom a telefonkönyv misztikus értelmezését...
They never saw the connection between the philosopher's stone and Firestone.
HungarianA nőknek valamilyen sajátos, misztikus érzékük fejlődött ki a pénzzel kapcsolatban.
Because its the women who really believe in the money-code.
HungarianA holdfényben látni lehetett, hogy a misztikus sovány arcán átsuhan az ismerős gunyoros mosoly.
Moonlight revealed the familiar mocking smile as it slanted across the mystic's lean face.
HungarianA misztikus annyira észre tért, hogy félbeszakítsa Meniont, mielőtt nagyobb baj történne.
The mystic had recovered his wits enough to cut Menion off before any more damage could be done.
HungarianLátó volt, elveszett emberek és eltűnt tárgyak megtalálására szakosodott misztikus.
He was a locat, a mystic who specialized in finding people who were missing and objects that were lost.
HungarianNyughass, felföldi szólt rá halkan, gunyorosan a misztikus.
Watch yourself, highlander, warned the slow, mocking voice of the mystic.
HungarianShea egy gnóm őrjárat kezében van közölte nyersen a misztikus.
Shea is in the hands of a Gnome patrol, the mystic stated pointedly.