"megnyitó" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"megnyitó" İngilizce çeviri

"megnyitó" için örnek kullanımlar

İngilizce' de "megnyitó" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianMindenesetre, én nem látom indokoltságát a megnyitó ünnepségek vagy a játékok bojkottjának.
Nevertheless, on that basis I see no good reason to boycott the ceremony or the Games.
HungarianElnök úr, az olimpiai játékok megnyitó ünnepségein részt venni szégyen, és szánalmas!
Mr President, it is a disgrace, it is pathetic, to go to the opening ceremony of the Olympic Games.
HungarianA találkozón a megnyitó ünnepségen való részvételről nem esett szó.
They did not discuss participation in the opening ceremony.
HungarianAz indoklások nagy többsége meglehetősen egyértelmű volt, amint azt már megnyitó felszólalásomban is jeleztem.
A great majority of the justifications were quite clear, as I pointed out in my opening speech.
HungarianVondra miniszter úr a megnyitó beszédében említést sem tett a szociális válságról, amellyel jelenleg szembenézünk.
Minister Vondra, in his opening statement, made no reference to the social crisis we are facing at the moment.
HungarianA megnyitó éjjelén le kell feküdnöm a herceggel.
HungarianAzt mondhatom, hogy valamennyi tagállam részéről egyetértést tapasztaltam az olimpia megnyitó ünnepségét illetően.
I would like to say that I received agreement from all the Member States to attend the Olympic opening ceremony.
HungarianMegnyitó beszédemben utaltam arra a hat alapvető célra, amelyeket az Európai Unió a Balin tartandó konferenciára tűz ki.
In my opening speech I referred to the six fundamental objectives the European Union is taking to the Bali Conference.
HungarianAz elnök úr a vitát megnyitó felszólalásában említette, hogy késnek a Tanács képviselői: ennek oka a blokád volt.
The reasons mentioned by the President in his opening address for the lateness of the Council's representatives are the blockades.
HungarianEzért aztán osztom azt a véleményt, hogy Sarkozy helye a megnyitó alatt Párizsban van a TV előtt, nem a pekingi olimpiai stadionban.
As a result I share the view that President Sarkozy's place is in Paris in front of his TV, not in the Olympic stadium in Beijing.
HungarianAmi a fejlődő országokkal kapcsolatos kérdést illeti, kiállunk amellett, hogy hatékonyan kezeljük, amint azt megnyitó észrevételeim során már említettem.
On the issue of developing countries, we are committed to addressing this issue effectively, as I said in my opening remarks.
HungarianSzeretnék a Bizottságnak köszönetet mondani ezért a gondolatgazdag megnyitó beszédért, és szeretném elmondani, hogy mennyire várjuk a Bizottság válaszát.
May I thank the Commission for his thoughtful opening remarks and say how much we look forward to the Commission response in due course.
HungarianNoha Wimbledonban soha nem sikerült döntőbe jutnia, számos megnyitó mérkőzésen megállta a helyét, és a vegyes párosban két ízben is elődöntőbe került.
Though he had never reached the finals at Wimbledon, he had lasted several of the opening rounds and in the mixed doubles had twice reached the semi-finals.
Hungarian(PL) Elnök asszony, úgy érzem magam, mintha egy újonnan alapított vallás megnyitó konferenciáján lennék, amely egy hamis prófétákat és eszméket tömörítő hamis vallás.
- (PL) Madam President, I feel as if I am at the inaugural conference of a newly-founded religion, a false religion, teeming with false prophets and ideas.
HungarianA megnyitó, figyelte meg Gant, egyfajta elődöntő volt, ahol mindegyik megpróbálta figyelmen kívül hagyni a másik programját, és ezzel elérni azt, hogy ő irányítsa az ülést.
Gant saw that the dynamic for the opening was that both countries had their agendas, and each was trying to ignore that of the other in order to take control of the session.
HungarianMeg kell teremtenünk azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik a nők számára, hogy szélesebb körben lépjenek az egyetemi laboratóriumok kapuit megnyitó tudomány világába!
We have to create conditions that will enable women to become more widely involved in the scientific world and that will open the doors of university laboratories to them.

Sözlükte diğer kelimeler

Hungarian
  • megnyitó

Almanca-Türkçe sözlüğünde daha fazla çeviri bulacaksınız.