HU meghökkent
volume_up
{sıfat}

meghökkent (ayrıca: ámuló)
volume_up
amazed {sıf.}
Õ már hallott katonazenekart játszani, de a láma meghökkent.
He knew the sound of a regimental band, but it amazed the lama.
asked the amazed young woman.
He looked at me, quite startled, even faintly amazed.
meghökkent (ayrıca: elképedt)
volume_up
abashed {sıf.} (disconcerted)
Franklin Clarke mintha kissé meghökkent volna ettől.
Franklin Clarke looked a little abashed.
meghökkent (ayrıca: elképedt, megrémült, döbbent, megdöbbent)
Ebben az épületben hűűségünket a királynőő és a haza iránt szükségtelen másképp is hirdetnünk mondták egyszer a Langleybőől, a CIA-tőől jött meghökkent látogatónak.
Ones commitment to service of Queen and country in this building needs no further advertisement, a dumbfounded visitor from the CIA at Langley had once been told.
meghökkent (ayrıca: döbbent)
meghökkent (ayrıca: elképedt, összezavarodott)
meghökkent (ayrıca: megzavarodott, zavart)
- Azt hiszem, meghökkent és egyáltalán nem örült a hímek, de valójában nem volt meglepve.
I think she was perplexed and not well-pleased, but perhaps not altogether astonished.
Még szerencse, hogy időben odaértem, különben lehet, hogy egy gyengélkedőbe visznek, és mindenféle gusztustalan teszteket hajtanak végre rajtad... úgy tűnt, a drón hirtelen meghökkent.
Lucky I got there when I did or they might have taken you to the infirmary and started doing all sorts of nasty tests on you' The drone sounded perplexed.
meghökkent (ayrıca: megdöbbent, megkövült)

İngilizce' de "meghökkent" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianAlbert kissé meghökkent, és nyomban vissza is tért a természetes beszédmódra.
Albert looked slightly taken aback and reverted to a more natural form of speech.
HungarianA herceg annyira meghökkent, hogy egy pillanatig csak bámulta az öregembert.
He was so surprised that, for an instant, he simply stared down at the old man.
HungarianAnnyira erős volt ez a fény, hogy a meghökkent Shea csaknem eldobta a kis drágaköveket.
So powerful was the aura that Shea nearly dropped the small gems in astonishment.
HungarianFelkapta a fejét, és meghökkent hang szökkent ki akaratlanul is a torkából.
Her head jerked up and a little Oh! hiccupped involuntarily from her throat.
HungarianPoirot meghökkent, eszébe jutott egy mondat, és sehogy sem tudta kiverni a fejéből.
A phrase leaped into his startled mind and refused to be driven out: She died young...
HungarianFogalma sem volt arról, hogy hol lehet Ruby, és azt hiszem, egy kicsit meghökkent.
She hadn't any idea where Ruby was, and I think she got a bit of a jolt.
HungarianLiz annyira meghökkent, hogy csaknem elejtette a kezében tartott csészét a keserű kávéval.
She was so startled she almost dropped the bitter cup of coffee she was holding.
HungarianÉs valóban, ebben az utolsó pillanatban valamitől valószínűleg meghökkent és elájult.
But at that last minute probably something snapped and you pulled a faint.
HungarianBremen odaért a meghökkent határvidékihez, és megnyugtatóan a vállára tette a kezét.
Bremen came up beside the stunned Borderman and put a reas- suring hand on his shoulder.
HungarianArcának meghökkent zavara mögött kitörni készülő hisztériás nevetés bujkált.
There was a suggestion of hysterical laughter behind the startled confusion in her face.
HungarianAmikor rátalált, meghökkent, hogy milyen nagy és mennyire tisztán látszik.
When he found it, he was surprised to find how large and clear it looked.
HungarianMeghökkent tisztelet és végtelen megkönnyebbülés váltakozott Florence arcán.
A look of intense relief mingled with awe passed over Florence's face.
Hungarian- kiáltott a Maszkos és meghökkent hangok jöttek mindenhonnan.
The Masked cried, and there was a hubbub of shocked voices from all around.
HungarianCaligula meghökkent, és talán csakugyan azt hitte, hogy hajat mondott.
Caligula was taken aback and perhaps really thought that he had said hair.
HungarianA félkarú hadfi meghökkent, ám amikor megszólalt, sokkal emberibb hangot ütött meg.
The one-armed veteran shrank back, but when he spoke his voice was less formal and more human.
Hungariankiabált vissza Za a meghökkent csúcs-neműnek.
'How's things anyway, Pequil?' he shouted over his shoulder at the dazed-looking apex.
Hungariankérdezte, és nézte, milyen meghökkent ábrázatot vág a tükörképe.
What's bugging Rohr? he asked, studying his puzzled face in the mirror.
Hungarian- Légy türelemmel, Világ Barátja - Kim meghökkent, amikor ezt a megszólítást hallotta.
'Have patience, Friend of all the World' - Kim started at the title.
HungarianAz emberek meghökkent rikoltással hátrálnak, de a kamera meg sem mozdul.
There are surprised yells as the men back away from that one, but the camera stays steady.
HungarianBelebámultam a visszapillantó tükörben saját, tágra nyílt, meghökkent tekintetembe.
I stared into my own wide, startled eyes in the rear-view mirror.