HU megbízható
volume_up
{sıfat}

1. genel

megbízható (ayrıca: biztos, bizalomgerjesztő, bizalomra méltó)
Európa feladata egyszerűen az, hogy Washingtont felelős és megbízható módon támogassa.
Europe's task is simply to support Washington in a responsible and dependable way.
Tay arra kérte, hogy megbízható embert küldjön, és Preiánál nem találhatott volna jobbat.
Tay had asked him to send someone dependable, and there was no one more dependable than Preia.
Szilárd, megbízható egység volt, Caerid számíthatott rájuk.
They were a solid, dependable bunch, and he knew he could take credit for that.
megbízható (ayrıca: szavát tartja)
. - (IT) Európának mielőbb hiteles és megbízható vezetőre van szüksége, amely kritériumnak a mostani Bizottság teljes mértékben megfelel.
Europe has urgent need of an authoritative leader, which this Commission embodies completely.
megbízható
volume_up
calculable {sıf.} (reliable)
Az az általános elv, miszerint a férfiak dolgoznak, a nők pedig a családi kötelezettségeknek tesznek eleget, már nem megbízható.
The traditional policy of men working and women carrying out family duties is not creditable any more.
megbízható (ayrıca: erős, rögzített, tartós, zárt)
volume_up
fast {sıf.}
Mindenesetre szeretném, ha mielőbb megbízható értékelést nyújtanának be a kérdésről.
But I want a really, really good estimate of that just as fast as you can get it to me.'
megbízható (ayrıca: szavatartó)
A jellemzők megállapításához pontos és megbízható módszereket kell alkalmazni.
The methods used for determining characters must be exact and reliable.
Ahhoz, hogy hitelhez jussanak, fent kell tartani a megbízható információkat.
Reliable information must be maintained in order to obtain credit.
A javasolt rendelet megbízható, átlátható és összehasonlítható eredményeket garantálna.
The proposed regulation would guarantee reliable, transparent and comparable results.
megbízható (ayrıca: felelős)
Európa feladata egyszerűen az, hogy Washingtont felelős és megbízható módon támogassa.
Europe's task is simply to support Washington in a responsible and dependable way.
- Végül is, egészen ma estéig felelősségteljes és megbízható polgárnak ismerték.
After all, until tonight, he's been regarded as an especially responsible and upstanding citizen.
Ask him ifhe knows who's responsible.
megbízható (ayrıca: őszinte, biztos, erős, alapos)
volume_up
solid {sıf.}
A korai diagnózis és a kutatás az egészségvédelem megbízható alapja.
Early diagnosis and research provide a solid foundation for health protection.
Szilárd, megbízható egység volt, Caerid számíthatott rájuk.
They were a solid, dependable bunch, and he knew he could take credit for that.
And they have no solid databases about astronomy, I checked that.
megbízható (ayrıca: becsületes, logikus, alapos, egészséges)
volume_up
sound {sıf.}
Sürgős szükség van a területi kohézió fogalmának megbízható definíciójára.
A sound definition of the term territorial cohesion is urgently required.
A siker a fentiek mindegyike esetében a megbízható európai kormányzáson múlik.
For both of the above, success is dependent on sound European governance.
We need sound legislation, therefore.
megbízható (ayrıca: hűséges, rendíthetetlen, rendületlen)
volume_up
stanch {sıf.}
megbízható (ayrıca: becsületes, őszinte, azonnal, tiszta)
Én vagyok a banda belső kívülállója, az egyszerű, megbízható alak.
I'm the band's inside outsider, the straight man.
megbízható (ayrıca: becsületes, őszinte, tényleges, valódi)
volume_up
true {sıf.}
A Parlament megbízható nagykövete kell, hogy legyen ennek az üzenetnek, és nyomást kell, hogy gyakoroljon.
Parliament will need to be a true ambassador for this message and exert pressure.
Saul Nathanson szavához híven intézkedett, hogy egy megbízható brit bankban helyezzenek el egy nagyobb összegű, lenyomozhatatlan letétet.
Saul Nathanson, true to his word, had caused an untraceable deposit to be established in a British-owned off-shore bank where banking secrecy was trustworthy.
megbízható (ayrıca: bizalmas)
volume_up
trusted {sıf.}
E vonatkozásban érzékeny és megbízható partnernek tekintik.
In this regard, it is considered a sensitive and trusted partner.
Nem sikerült ellenőrizni a tanúsítványt, mert a kibocsátója nem megbízható.
Could not verify this certificate because the issuer is not trusted.
Nem sikerült ellenőrizni a tanúsítványt, mert nem megbízható.
Could not verify this certificate because it is not trusted.
megbízható (ayrıca: becsületes, tisztességes, biztos, hiteles)
A gyógyszerészeknek hozzá kell férniük a minőségi és megbízható termékekhez.
Pharmacists also need access to trustworthy supplies of quality products.
Ukrajnának azonban bizonyítania kell, hogy megbízható partner.
However, Ukraine must show that it is a trustworthy partner for us.
Teljesen megbízható embernek tartották legalábbis Rawlinson annak tartotta.
Completely trustworthy - or so Rawlinson thought.
megbízható (ayrıca: becsületes)
volume_up
trusty {sıf.}
- Nem küldhetnéd valamelyik megbízható emberedet, Gawaine-t vagy Lancelet-t?
Can you not send one of your trusty men, Gawaine or Lancelet?
- Akkor hát örvendek, hogy ilyen hűséges, megbízható társaid vannak, fiam.
Then I am glad you have so loyal and trusty a follower, my son.
- Az ifjú Arthur jó ember és megbízható társam.
Young Arthur is a good man and a trusty Companion.

2. "emlékezőtehetség"

megbízható (ayrıca: kitartó, makacs, állhatatos, szívós)

İngilizce' de "megbízható" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianA rendőröknek semmi kétségük nem maradt, hogy erős és megbízható szagot fogott Ennisről.
The men had no doubt at all that he had caught Ennis's scent, good and strong.
HungarianHa ez az opció be van jelölve, a nem megbízható kulcsok is használhatók lesznek.
Checking this box enables any key to be used even if it is untrusted.
HungarianBeállítottam egy megbízható ápolónőt, de nem lehet egyszerre mindenütt.
I've got a nurse on the job that I can trust, but she can't be everywhere at once.
HungarianTehát biztosítani kell, hogy a felek teljes körű és megbízható információt kapjanak.
In this regard, it is necessary to ensure that the information is accurate and complete.
HungarianMostanában azonban az orosz piac nem megbízható a borexport szempontjából.
However, recently, the Russian market is no longer a certainty for wine product exports.
HungarianLétezik megbízható ellenőrzési módja, hogy tudd, melyik az öt legerősebb tulajdonságod.
And again, there's a valid test of what your five highest strengths are.
HungarianNevelőm, Athenodorus ajánlotta a könyvet, azt mondta, hogy igen megbízható.
My tutor Athenodorus referred me to your book: he said it was honest.
Hungarian- Szükségem van a tanácsadóim véleményére, és biztos vagyok benne, hogy mindegyikük megbízható.
I rely on the support of my advisers, and I've no doubt about their integrity.
HungarianNem olyan megbízható, mint Sheila Brigham, de szükségben megjárja...
She wasn't as steady as Sheila Brigham, but beggars could not be choosers .
HungarianCsodálatos érzés volt ilyen lelkes, megbízható munkásokkal dolgozni
It was so different, so fantastic to have enthusiastic construction workers for once....
HungarianOkos, megbízható, egészséges, nem hisztis, mint az arabs, és szerintem átkozottul szép is.
Smart, steady, healthy breed, not dizzy like the Arabians are, and damned pretty, I think.
HungarianNos, van egy egészen közeli barátom, aki mestere az információszerzésnek, és tökéletesen megbízható.
I have a close friend on the outside who's very good at digging for information.
HungarianA körmöm az egyetlen megbízható jele annak, hogy nem vagyok ember.
And the only consistent indication that I am not human is my fingernails.
HungarianNem az a megbízható, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl.
For not he who commendeth himself is approved: but he, whom God commendeth.
HungarianAz élelmiszerek csomagolása egyértelmű és megbízható tájékoztatást kell, hogy adjon annak tartalmáról.
The packaging of food must provide clear and truthful information on its content.
HungarianHa Verner halott lenne, Önnek ismét újabb megbízható eszközt kellene találnia, úrnőm.
If he were dead, you would need to find and hone another tool.
HungarianEgy megbízható forrásból úgy informálták őt, hogy a két fiú tud valamit.
He has a good source telling him these two boys know something.
HungarianHa ez kitudódik, akkor az Uskevren-ház elveszíti megbízható, hű embereit.
If the men came to know that, House Uskevren would soon have no men, or at least none with loyalty.
HungarianÖrömmel hallom, hogy ilyen megbízható emberekre korlátozzák a kényes információkat, Jack.
I am so pleased to hear that you restrict sensitive information to such Irustworthy people, Jack.
HungarianEz érthető, hogyha hozzá járt rulettezni, és megbízható veszítő volt.
That was natural, if she played roulette and was a good loser.