"lendület" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"lendület" İngilizce çeviri

HU lendület
volume_up
{isim}

lendület (ayrıca: mozzanat, hajtóerő, nyomaték, impulzus)
Ahol belép az európai felügyelet, ott megtörik a nemzeti lendület.
Where there is European supervision, national momentum comes to a standstill.
Szélesebb értelemben vett politikai lendület tapasztalható a kérdésben.
There is political momentum on this issue on a wider level.
Alapvetően a lendület energiává alakul, ahol a négyesvektor állandó -- ennyi.
It is basically momentum to energy where the four-vector is constant -- that's what it is.
lendület (ayrıca: lendítőerő, ösztönzés)
Új lendület az európai akvakultúra fenntartható fejlődését szolgáló stratégiának (
A new impetus for the Strategy for the Sustainable Development of European Aquaculture (
Ez a strukturális reformokra irányuló lendület tükröződik a Bizottság által előterjesztett "2020-as” stratégiában.
This impetus towards structural reform is reflected in the '2020 strategy' proposed by the Commission.
Az egyetlen dolog, amit elvesztett a szükséges lendület volt.
The only thing he had lost was the necessary impetus.
lendület (ayrıca: rugalmasság, virgoncság)
volume_up
dash {isim}
Azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekre háborúban van szükség: bátorság, merészség, lendület - és hit abban, hogy a dolgok maguktól elrendeződnek.
He's got those qualities that you need in wartime, courage, dash, and a tendency to let the future take care of itself.
lendület (ayrıca: élénkség, gyömbér)
volume_up
ginger {isim}
lendület (ayrıca: megegyezés, mozgás, járás, engedély)
volume_up
go {isim}
Teljes erbl futottam, ameddig csak bírtam; aztán, amikor éreztem, hogy alábbhagy a lendület, lazítottam, és egy ideig megint egyszeren csak gyorsan futottam.
I kept the boost up as long as I could; then, when I felt it start to go, relaxed, and went back to merely running fast for a while.
lendület (ayrıca: ritmus, ütem, dallamos beszéd, vidám dallam)
volume_up
lilt {isim}
lendület (ayrıca: mozdulat, mozgás, működés, haladás)
A lendület gyújtópontjában a két gyerek volt, két nem kísértet diktálta az iramot; nem vezették, de nem is követték a menetet; a halottak közös akaratát lényegítették mozgássá.
of the movement were the two children who were not ghosts, moving steadily on; not leading, and not following, but somehow focusing the movement into an intention of all the dead.
lendület (ayrıca: szenvedés, indulat, hév, pátosz)
volume_up
pathos {isim}
lendület (ayrıca: életerő, élénkség, elevenség, buzgalom)
volume_up
pep {isim}
lendület (ayrıca: üzem, működés, járás, átlag)
volume_up
run {isim}
Teljes erbl futottam, ameddig csak bírtam; aztán, amikor éreztem, hogy alábbhagy a lendület, lazítottam, és egy ideig megint egyszeren csak gyorsan futottam.
I kept the boost up as long as I could; then, when I felt it start to go, relaxed, and went back to merely running fast for a while.
lendület (ayrıca: ritmus, kilengés, eltolódás, forgás)
volume_up
swing {isim}
Újabb kétségbeesett lendület, majd hirtelen csattanással bevágódott, magával ragadva engem is.
Another desperate shove, and it suddenly swung inward with a crash, taking me with it.
lendület (ayrıca: hév, lelkesedés)
volume_up
verve {isim}
lendület (ayrıca: kedv, lelkesedés, pikáns íz, tempó)
volume_up
zest {isim}
'It has no body, no paprika, no zest!
lendület (ayrıca: reccsenés, erő, energia, cipzár)
volume_up
zip {isim}
lendület (ayrıca: hév, elán)
volume_up
élan {isim}

İngilizce' de "lendület" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianA lendület szétszórta a tucatnyi zömök, nehézfegyverzetű thyrai harcost.
The impact scattered the Thyrans, a dozen or so squat, thick-armed warriors.
HungarianCsupán egy kis lendület, egy ütés belülről, és máris kifelé fordul a fegyver.
All it needed was a clean sharp sweep inside the gun and outward.
HungarianÚjabb kétségbeesett lendület, majd hirtelen csattanással bevágódott, magával ragadva engem is.
Another desperate shove, and it suddenly swung inward with a crash, taking me with it.
HungarianBőséges üzemanyag a tolómezők számára, és lendület a Nap gravitációjától.
Thick fuel for the ram fields and a boost from the sun's gravity.
HungarianÉs mégis micsoda vitalitás buzog benne, micsoda életerő, micsoda lendület!
And yet what vitality there is in them, what vigour, what life!
HungarianHoppyból a Stillwater Bay-i tragédia óta különben is kiszállt a lendület.
Since the disaster of Stillwater Bay, Hoppy had lost his drive.
HungarianEzért felszólítom Önöket a lendület fenntartására és minden lehetséges erőfeszítés megtételére.
I therefore call on you to keep up the pace and to make every effort.
HungarianLehet, hogy már kikapcsolták, és a hajót csak a lendület hajtja...
Perhaps they had stopped and the boat was only gliding forward under their previous impulse.
HungarianNagyon fontos a megfelelő lendület ahhoz, hogy a teljes végrehajtás kontextusát biztosíthassuk.
It is very important to engage correct dynamics to provide the entire implementation context.
HungarianA férfit továbbvitte a lendület, elesett, és kettt-hármat gördült a földön.
He fell to the floor and rolled, feeling the gelfield suit tensing and squeezing him as it absorbed the shock.
HungarianCujót vitte a lendület, és fellökte az asszonyt.
Cujo's forward motion carried him into her and knocked her sprawling.
HungarianVan bennem lendület, ha erre gondol mondta Degarmo.
Ive got plenty of swift, if thats what you mean, Degarmo said.
HungarianEgy nagy lendület, és a sárkány máris a levegőben volt.
A surge of power, and the enormous dragon was in the air.
HungarianKiköpött az ablakon, elegánsan fordult a kocsival, és hagyta, hogy a lendület vigyen le bennünket a lejtőn.
He spit out of the side of the car and made a turn nicely and let the car ride its motor down the hill.
HungarianAmi a sagákban a legfontosabb: a lendület.
HungarianMégis hagyta, hogy a lendület üresen elszálljon, mert bár nem láthatta, tudta, hogy a rácsok még mindig ott vannak körülötte.
But she let the leap drift out of her, untaken, for she knew, although she could not see them, that the bars were still there.
HungarianElégedetten látom, hogy az Európai Parlament mögött több az erő és a lendület, mint valaha.
Mr President, I note with satisfaction that the European Parliament has more strength and vitality behind it than ever.
HungarianMarietje Schaake jelentését pontosan azért támogatom, mert ezt diktálja az a lendület, amelyet a közös tudat megerősítésének kell adnunk.
My support for Mrs Schaake's report is dictated precisely by the boost that we need to give to reinforcing this shared awareness.
HungarianRodríguez Zapatero úr, az Európa számára szükséges új politikai lendület erősen kötődik az Ön elnökségéhez fűzött reményeinkhez.
The political re-energising that we need in Europe is tied in very strongly with our expectations of your Presidency, Mr Rodríguez Zapatero.
HungarianHoppyból hiányzott a lendület és a kezdeményezőkészség; ügyfele és címe kevés volt, de ezzel a kevéssel lelkesen és szorgalmasan gazdálkodott.
Certainly not the aggressive sort, he had few listings and few leads, but he worked diligently with what little business came his way.