"látszik" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"látszik" İngilizce çeviri

HU látszik
volume_up
{fiil}

látszik (ayrıca: megnéz, tekint, néz, tűnik)
- Egyáltalán nem látszik rajta, hogy gyilkosságot követtek el benne, igaz?
It doesn't look a bit as though there had been a murder done there, does it...?
Bryan haja sötétszőke, de majdnem barnának látszik.
Bryan's hair is a sort of medium brown, I suppose, but it can look dark.
Ötvenévesnél is idősebb, mégsem látszik többnek egy jó harmincasnál.
Just look at Arthur, he must be past fifty and he could be a man in his thirties!
látszik (ayrıca: tűnik)
Harold, amint, úgy látszik, kiderítette, jelenleg rendkívül bizonytalan helyzetben van.
Harold, as you seem to have discovered, is at present somewhat precariously situated.
Úgy látszik, belepottyantunk valami napéjegyenlőségi viharba.
We seem to have lucked right into some kind of equinoctial storm, I'd imagine.
Rugyin és csoportja őőszintének látszik ebben a kérdésben sugallta Munro.
Rudin and his group seem to be sincere in that, he suggested.
látszik (ayrıca: igazol, mutatkozik, vezet, kimutat)
Nem tagadhatod, hogy látszik az atrocitás, amivel a bűntényt elkövették.
I think you'll agree they clearly show the heinous nature of the crime.
A műholdas felvételeken látszik, hogy senki nem vágja a füvet a repülőterük mellett.
Satellite overheads show that nobody's cutting the grass next to their airport.
Ebből látszik, hogy minden emberrel más nyelven beszélünk.
It just goes to show that we talk different languages to different people.
Amit ki akarunk deríteni az az,...hogy ez a sziget...miért nem látszik egy fejlett műholdon sem?
What I'm still trying to figure out is why this island doesn't show up on even our most advanced satellites.

İngilizce' de "látszik" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianNem tudja, hogy merre volt, mikor, és úgy látszik, senki nincs, aki látta volna.
Doesn't know where he was or when and there's nobody who seems to have seen him.
HungarianSemmi nem látszik attól a hullámveréstől, akár egy rakás szikla is lehet alatta!
You can't see nuffink beyond that surf -- there may be a 'ole cap o' rocks there.'
Hungarian- mondta Holmes, aki úgy látszik, újra ráeszmélt a nyers valóságra.
Oh, the mystery! he answered, coming back with a start to the realities of life.
HungarianIgen vonzó és tehetséges fiatal hölgynek látszik jegyezte meg Poirot puhatolózva.
She seems a very attractive and intelligent young woman, said Poirot tentatively.
HungarianIsmét felbukkantak a szerzetesek, akik, úgy látszik, csak az előteremig mentek.
Now it seemed the monks, who had only been in the vestibule, once again appeared.
HungarianLucynak úgy tűnt, hogy Bryan Eastley valahogy különösen elhagyatottnak látszik.
It struck Lucy that there was something strangely forlorn about Bryan Eastley.
HungarianA déli csoportot eléggé megtépázták, a keleti majdnem sértetlennek látszik...
The southern group got hit pretty hard... the eastern group looks almost intact.
HungarianÚgy látszik kicsit összekarcoltad magad, a combod olyan, mint egy húsvéti sonka.
Appears youve scraped yourself up some; your butt looks like a side of bacon.
HungarianA végeredményből egyértelműen látszik, hogy a türelem volt a legjobb politika.
It was clearly evident from the outcome that patience had been the best policy.
HungarianTegyük fel, hogy ez az ember pontosan az, akinek látszik: jólszituált, idősebb úr.
Let this than be exactly what he seems - a well-to-do respectable elderly man.
HungarianBernard, ez a Preston, aki a nyomozást vezeti, meglehetősen ügyesnek látszik.
Bernard, this man Preston, the investigating officerhe seems a pretty good man.
HungarianCsinos kis fickónak látszik mondtam, még mindig a pisztolyt tartó kezet figyelve.
He seems like a nice little guy, I said, still watching the hand that held the gun.
HungarianÚgy látszik, hogy Mr. Ackroydot nem háromnegyed tízkor gyilkolták meg, hanem előbb.
It seems now that Mr Ackroyd was murdered, not at a quarter to ten, but before.
HungarianÚgy látszik, mégis összeszedték magukat, és néhány kitűnő ötletet terjesztettek elő.
Well, it seems that they have called our bluff and produced some excellent ones.
HungarianÚgy látszik, látogatást tett Nettie házában, amíg Nettie Pollynál járt délelőtt.
Apparently Wilma went over to Nettle's while Nettle was visiting Polly this morning.
HungarianÜgy látszik, még annak a Miss Russellnak is van... és milyen szerencséje, hogy van.
Even that Russell woman seems to have one - and a good job for her it is she has.
HungarianMindenki éli a maga életét, akárhol van, és mindig úgy látszik, a másé könnyebb.
There are all kinds of life, and sometimes the other side of the hill looks greener.
HungarianA szentély védelmét, úgy látszik, Eliot csak erre a két emberre merte rábízni.
The sanctum though-Eliot apparently trusted only these men to guard him here.
HungarianÚgy látszik, hogy a Banshee rajongói nem olyan bátortalanok, mint a játékosok!
[My,ers] It appears the Banshee fans arejust as disheartened as the play,ers.
HungarianÚgy látszik, a rendőrség azt gondolja, hogy a halott nő külföldi volt, talán francia.
Apparently the police think that the dead woman was a foreigner, perhaps French.