"kormány" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"kormány" İngilizce çeviri

HU kormány
volume_up
{isim}

1. genel

kormány (ayrıca: kormányzat)
Kormányom az első kormány, amely teljesíti a maastrichti kritériumokat.
My government is the first government that will meet the Maastricht criteria.
Másodszor az átmeneti kormány nem a nemzeti egység kormánya.
Second, the transitional government is not a government of national unity.
A gyakorlat visszaszorítása helyett a Malajziai kormány inkább bátorítja azt.
Instead of restricting this practice, the Malaysian Government encourages it.
kormány (ayrıca: kerékpár, kerék, kocsikerék, forgás)
volume_up
wheel {isim}
Hallorann beült a kormány mögé; a késleltetett reakció miatt most kezdett el remegni.
Hallorann got back behind the wheel, beginning to shake with delayed reaction now.
Elliot a kormány mögé ült, és bedugta a slusszkulcsot, de az autó nem akart azonnal
Elliot climbed behind the wheel and fumbled with the keys.
Hallorann átkozódott, és még mélyebben hajolt a kormány fölé.
Hallorann cursed it and hunched more closely over the wheel.

2. "pol."

kormány (ayrıca: konyhaszekrény)
Tegyük lehetővé a reformgondolkodású kormány számára, hogy politikai lélegzethez jusson.
Let us allow the reform-minded cabinet a political breathing space.
A kormány néhány tagját, Mikaso stábjának és testőrségének nagy részét szintén agyonlőtték.
Some other Cabinet members and most of Mikaso's staff and guards were also shot.
A kormány tagjai döbbent pillantásokat váltottak.
The Cabinet members exchanged looks of complete shock.

3. Siyaset

A svéd kormány mindenki elvárásainak megfelelően teljesített.
The Swedish national administration has lived up to everyone's expectations.
Az Egyesült Királyság az előző munkáspárti kormány alatt csatlakozott az NBB-hez.
Britain joined the ICC under the previous Labour administration.
A Bush-kormány tettei ezt félreérthetetlenül megmutatták.
The actions of the Bush administration have shown us this quite plainly.

İngilizce' de "kormány" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianA Tanács ezt az ügyet minden bizonnyal újra felveti majd a kínai kormány felé.
The Council will certainly discuss this issue again with the Chinese authorities.
HungarianKivétel nélkül minden európai kormány kénytelen korlátozni az állami kiadásokat.
All European governments, without exception, are being forced to reduce state spending.
HungarianA kormány ugyanolyan szoros és érzékeny volt, mint valaha, és az új mütyür működött.
The controls felt just as tight and crisp as ever, and the new widget worked.
HungarianA kormány mögött ülő őrmester beindította a furgon motorját, és bekapcsolta a rádiót.
The sergeant in the driver's seat started up the van's mo­tor and got on the radio.
HungarianPolitikai berendezkedéséből adódóan az országot rendszerint koalíciós kormány irányítja.
Given its political make-up, Belgium is generally run by coalition governments.
HungarianÍgy tehát én is megtaláltam néhány kormány kézjelét ebben a trágyadombban.
I have therefore also found the hands of a few governments in this dung hill.
HungarianMájus harmadikán a kormány elhatározta, hogy birtokba veszi a telefonközpontot.
Many people were agreeably surprised when there was no rioting on 1 May.
HungarianEzért egyetlen felelős nemzeti kormány sem fogadhatja el ebben a formában.
That is why no responsible national parliament can accept it in such a form.
HungarianA legénységfőnök félreállította a fiatalembert, és elfoglalta helyét a kormány előtt.
The Chief of the Boat pulled the youngster off the seat and took his place.
HungarianHogyan akarjuk megteremteni a párbeszédet az afgán és a pakisztáni kormány között?
How do we want to establish the dialogue between the Afghan and the Pakistani Governments?
HungarianAz állásfoglalás nem számol be arról, hogy ezt már kivizsgálta a kormány.
What this resolution leaves out is that they have been investigated by the authorities.
HungarianForrásaink, ahogy az a jelentésben is olvasható, a brit és a német kormány állításai voltak.
Our sources, as the report says, were statements by the UK and German Governments.
HungarianAzzal is tisztában van a kormány, hogy együtt kell működnie a büntetőtörvényszékkel.
There is also an awareness of the fact that it is necessary to cooperate with the Tribunal.
HungarianOroszország úgy imbolyog, mint viharban egy horgony és kormány nélküli hajó.
Russia is rocking like a ship in a gale with no anchor and no rudder.
HungarianA kormány pedig boldogan megszabadulna tőle a vételár egy huszadáért.
I think they'd be delighted if someone would buy it back at five cents on the dollar.
HungarianIgen, az, mert instabil; a kormány labilis, és vannak biztonsági problémák is.
Yes it is, because it is unstable; the governance is not secure; there are insecurity problems.
HungarianValamennyi jobbközép és balközép kormány használja, és ez irányítja a tőkét az Unióban.
It is used by all centre-right and centre-left governments, and governs capital in the EU.
HungarianAz utóbbi hónapokban több kormány rájött arra, hogy integrációs modellje csődöt mondott.
Several governments have realised in recent months that their integration model has failed.
HungarianA brit és a holland kormány nemtetszését fejezte ki a döntést illetően.
This decision has provoked reactions of disapproval from the British and Dutch Governments.
HungarianErre a munkára kapott Magyarországon kétharmados felhatalmazást a néppárti kormány.
Fidesz was given a two-thirds majority mandate to do this job.