"komor" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"komor" İngilizce çeviri

HU komor
volume_up
{sıfat}

komor (ayrıca: fekete, mocskos, sötét, fekete bőrű)
volume_up
black {sıf.}
Thad és Alan még George Komor fekete kocsija mellett állt, amely immár nem is volt fekete.
Thad and Alan stood by George Stark's black car, which was no longer black.
Komor fekete szemekkel nézett Cale-re, aki a csillagok ragyogását fedezte fel bennük.
His eyes were solid black, and in them Cale could see the twinkling of stars.
A komor arc feketének látszott még az alkonyfényben is.
The grim face seemed black even in the fading sunlight.
komor (ayrıca: tompa, elmosódott, homályos, sápadt)
volume_up
dim {sıf.}
Brother of the Dim Gloom, he hissed.
A dim place, ancient beyond knowledge.
A Trantoron a vizek rideg, sötét csövekben, a réges-rég halott mérnökök által megálmodott komor csatornákban folytak.
Trantor's waters ran in mournful dark pipes, down dim passages scoured by ancient engineers.
komor (ayrıca: szomorú, lehangoló)
volume_up
dismal {sıf.}
A komor alkonyatban borzasztó volt nézni, ahogy leküzdi a félelmét.
It was horrible to watch him fighting down his fear in that dismal half light.
Miután az ifjak elindultak komor küldetésükben, visszatértem Eudoxiához.
When they had gone on their dismal errand, I returned to her.
Tess könnyekkel szemében lépett a komor, téglába égett sötét alak irányába.
With a sob, Tess stooped toward the dismal dark shape on the bricks.
komor (ayrıca: sötét, mélabús, homályos, bús)
volume_up
gloomy {sıf.}
Fogta a tálcát, de nem a nagy, komor ebédlőbe vitte, hanem a kis dolgozószobába.
She took her tray not into the big, gloomy dining-room but into the small study.
Becsukta az ajtót, és leült egy komor Boston-hintaszékbe a szoba másik végén.
She closed the door and went to sit in a gloomy Boston rocker across the room.
Komor rododendronbokrok között hosszú, kanyargós út vezetett a házhoz.
A long winding drive led through large gloomy clumps of rhododendrons up to the house.
volume_up
dingy {sıf.}
komor (ayrıca: gyászos, sötét, síri, temetési)
Ebből a távolságból a sötétség szövete hatalmas és komor vert csipkére emlékeztetett.
From this distance their construction resembled the work of a monumental and funereal lace-maker.
komor (ayrıca: rosszkedvű)
volume_up
glum {sıf.}
Mint mindig, elfogta a komor meggyőződés, hogy a születő könyv nem lesz olyan jó, mint szeretné.
As always, the glum knowledge that he would not write as well as he wanted to write.
komor (ayrıca: sötét, fenyegető, borús, beborult)
volume_up
louring {sıf.}
komor (ayrıca: kietlen, sötét, mogorva)
volume_up
somber {sıf.}
Komor arcú úriemberek próbálnak meg a gyászoló család közelébe férkőzni.
Men with somber faces ease or even try to sneak close to the grieving family.
Olyan komor, titokzatos arccal érkeztek - jegyezte meg vidáman Goldfield.
You came in looking so somber and mysterious, Goldfield said pleasantly.
Komor hangulatban elhagyta a szobát, és továbbment a folyosón a Nagy Csarnok felé.
In a somber mood he left the chamber and continued along the gallery to the Great Hall.
komor (ayrıca: kietlen, sötét, mogorva)
volume_up
sombre {sıf.}
Életereje és jó humora nyílt kihívás ez ellen a komor hely ellen, de a kísérteteket mindenesetre elriasztotta.
Her verve and good humour were an affront to this sombre place; they kept what eve haunted it at bay.
Ne engedje, hogy komor arckifejezésem félrevezesse.
Don't ever be disappointed in my sombre expression.
A nagydarab, kövérkés férfi, akinek arca éppen olyan komor volt, mint a ruhája, Udinász mellé állt.
The large, heavy man with a face as sombre as his clothes stepped out to stand beside Udinaas.
komor (ayrıca: szigorú, zord, komoly, kemény)
volume_up
stern {sıf.}
Ortzel arca ugyanolyan merev és komor volt, mint mindig.
Ortzel's face was still stern and bleak.
Curtin komor arcú asszony, aki szorgosan mosogatta a zsíros tányérokat a lefolyó fölött, nem válaszolt.
Mrs Curtin, a stern-faced woman who was busy washing up crockery in the sink, made no response.
Marcus herceg öreg és komor volt, gyors, átható, gonosz tekintete Morgaine-t Orkneyi Lotra emlékeztette.
Duke Marcus was old and stern, with quick, darting, ill-natured eyes that reminded her of Lot of Orkney.
volume_up
sullen {sıf.}
Komor felhőkben sodródott fölébe a füst és a gőz, s ült meg minden mélyedésben.
Smokes and steams drifted in sullen clouds and lurked in the hollows.
Más zöld nem látszott a komor vizek mocskos felszínén, csak a fakó uszadékgyom.
The only green was the scum of livid weed on the dark greasy surfaces of the sullen waters.
A kerengő mészkő oszlopait szürkére festette a komor fény.
Sullen light brushed a gray veneer over the limestone columns encircling the courtyard.
Sarles nem volt sem ravasz, sem gyűlölködő, sem rosszindulatú, legrosszabb tulajdonságai a lustaság és a komor konokság voltak, amint az unokatestvére dorgálásából is kiderült.
As a rule Sarles was neither clever, spiteful, nor mischievous, his worst vice being sloth and a surly obstinacy in the face of chiding from his spouse.

İngilizce' de "komor" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianSzámukra ez volt a világ, ez a komor, gyűlöletes szürkeség, amelyben vándoroltak.
Their only world was that cheerless, hateful gray land through which they walked.
Hungarian- Visszafordult Gax királyhoz, aki komor mosollyal figyelte a kis közjátékot.
He turned back to King Gax, who had watched the interchange with a wintry smile.
HungarianKomor kesztyűs kezével átszakította a szúnyoghálót, és egyetlen ütéssel kitárta.
Stark rammed a gloved fist through the screen and slammed it back open again.
HungarianHét feszesre szabott öltöny, hét komor, fenyegető tekintet mered az esküdtekre.
That's seven suits, seven serious and forbidding faces glowering at the jury pool.
HungarianVisszajött a sovány, komor arcú Cormorant Etrurian, válla és feje be volt kötve.
Cormorant Etrurian had returned, his shoulder and head bandaged, his lean face grim.
HungarianGeorge Komor, a fölspécizett kurafi a mississippibeli Oxfordból.
It was Mr George Stark, that high-toned son of a bitch from Oxford, Mississippi.
HungarianGimli komor képpel toporgott, de odajött hozzá Éomer, száron vezetve a lovát.
Gimli stood ill at ease, frowning, but Éomer came up to him, leading his horse.
HungarianKomor összecsukta a beretvakést, ragacsos kezébe szorította, és az ajtóhoz lépett.
Stark folded the straight-razor, held it in one sticky hand, went over to the door.
HungarianKomor visszabiggyesztette az orrára a napszemüvegét, és kiment Wendyvel a fölhajtóra.
Stark carried Wendy out to the driveway after putting his dark glasses on again.
HungarianNincs múltja jövője és a legjobb Komor-könyvekben nem is érdekli más, mint a rablás.
He has no past, no future, and in the best books, no interests other than robbery.
HungarianKomor azonban már ismét a jegyzetfüzet fölé hajolt, és egyre gyorsabban írt.
But Stark had already bent over his notebook again, and now he was writing faster.
HungarianMostani komor és ázott hangulatában csak arra vágyott, hogy szabaduljon tőlük.
In the sulky, sluggish state that he was in, his sole desire was to get rid of them.
HungarianEgy komor árny lépett le az arcáról, selymes és kérlelhetetlen, mint a kő.
A passing shadow left his features as smooth and blank and unyielding as stone.
HungarianRemélem, hogy ez az igazság mondta Komor, és halott szemével végigmérte Alant.
'That better be the truth,' Stark said, looking at Alan with his dead eyes.
HungarianIdeje az első komoly leckének, haverkáni dünnyögte a fák között álló Komor.
'It's time for your first big lesson, buddy-roo,' Stark murmured in the trees.
HungarianMert Komor egyszerűen csak nem tudja, hogyan, miért vagy mikor lett ő maga is valódi?
Because Stark did not know just how, why, or when he himself had become real?
HungarianThaisz komor tekintetet vetett rá; kemény ránc futott át kicsiny homlokán.
Thais looked at him with an angry eye, a frown gathered on her beautiful face.
HungarianDe ez a hit az, ami nem valódi nem pedig George Komor, a mississippibeli Oxfordból.
But the belief, not George Stark from Oxford, Mississippi, was the fiction.
HungarianÉn is átéltem a komor pillanatokat, mikor Akasa agyontaposta a gonosz Vént.
I myself relived the grim moments when Akasha had crushed the evil Elder underfoot.
HungarianNem tudott megszabadulni ettől a komor megérzéstől akkor sem, amikor visszament a házba.
Unsuccessfully trying to shrug off the grim premonition, he went into the house.