HU kizár
volume_up
{fiil}

1. genel

kizár
kizár
kizár (ayrıca: kirekeszt)
kizár (ayrıca: diszkvalifikál)
kizár (ayrıca: kivesz, kiemel, kivételt tesz)
kizár (ayrıca: kirekeszt)
Nagyon helyes, hogy így tesznek, ám ezzel ön kizár számtalan olyan pártot, melyek nem képesek az előírt 25 mandátumért versengeni.
They are most welcome to do so, but in doing this you are excluding a whole range of parties that are unable to compete for the 25 seats required.
Nem szabad elfogadnunk az egyenlőség olyan értelmezését, amely más alapértékeket - például a szabadságot, a méltóságot és az igazságosságot - kizár.
We should not accept any affirmation of equality which is worded in such a way that it excludes other key values, such as freedom, dignity and justice.
Ez sok esetben kizár olyan egyéb típusú fellépéseket, amelyek nem tartoznak a PDA körébe, azonban mégis kulcsfontosságúak az EU külpolitikája szempontjából.
That often excludes other types of action that do not come under the umbrella of PDA but that are, even so, essential to the Union's foreign policy.
kizár
kizár
kizár (ayrıca: elzár, kirekeszt)
kizár (ayrıca: megfojt, elzár, elfojt, leszorít)

2. "társaságból"

3. "vmit vhonnan"

kizár (ayrıca: kitakar)

4. "vkit"

5. "sort nyomdában"

kizár (ayrıca: feloldoz, véd, igazol, felment)

6. "sort"

İngilizce' de "kizár" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianLegalább azt a pár napot együtt töltöttük volna,mielőtt kizár az életéból.
At least have those couple days together before he went in.
HungarianA Maastrichti Szerződés azonban kizár bármilyen szolidaritást az euróövezethez tartozó országok között.
However, the Treaty of Maastricht rules out any solidarity between countries in the euro area.
HungarianDe legalábbis kizár bizonyos más lehetőségeket.
At the least, it would ex­haust certain other possibilities.
HungarianA legjobb esetben szabályozni fogja a piacához való hozzáférést és bármikor kizár bármilyen európai befektetőt.
In the best case it will regulate access to its market, expelling, at any time, any European investor.
HungarianBizonyos gondolatmeneteket az ilyen én eleve kizár.
Such an ego simply forbade certain lines of thought.
HungarianOlyan biztosítékra van szükségünk, amely minden kétséget kizár az influenza kapcsán született üzleti megállapodásra vonatkozóan.
We need a guarantee that no trace remains, whether or not any business was done in connection with this influenza.
HungarianHogyan is akarjuk, hogy egy olyan Európai Unióba lépjenek be, amely a pénzügyi elit érdekeit tartja szem előtt, és minden mást kizár?
How can we want them to enter a European Union which pursues the interests of its financial elites to the exclusion of all else?
HungarianAz eredmény kizár minden kétséget.
HungarianEbben az esetben olyan garantált módszerrel kell üzemi helyzetében rögzíteni, ami kizár minden szándékolatlan elmozdulást.
In this event, there must be a guaranteed method of securing it in the service position so that any unintentional change of position is precluded.
Hungariankizár vkit testületből
HungarianNagyon helyes, hogy így tesznek, ám ezzel ön kizár számtalan olyan pártot, melyek nem képesek az előírt 25 mandátumért versengeni.
They are most welcome to do so, but in doing this you are excluding a whole range of parties that are unable to compete for the 25 seats required.
Hungariankizár vkit vmiből
HungarianNem szabad elfogadnunk az egyenlőség olyan értelmezését, amely más alapértékeket - például a szabadságot, a méltóságot és az igazságosságot - kizár.
We should not accept any affirmation of equality which is worded in such a way that it excludes other key values, such as freedom, dignity and justice.
HungarianEz sok esetben kizár olyan egyéb típusú fellépéseket, amelyek nem tartoznak a PDA körébe, azonban mégis kulcsfontosságúak az EU külpolitikája szempontjából.
That often excludes other types of action that do not come under the umbrella of PDA but that are, even so, essential to the Union's foreign policy.
HungarianNagyon gyakran ez kizár más típusú intézkedést, amelyeket a hivatalos fejlesztési támogatás nem fed le, de amelyek az EU külpolitikájának fontos részei.
Very often, this excludes other types of action that are not included within the scope of public development aid, but which are nevertheless essential as part of EU external policy.