"kissé" için Macarca-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin kiss
HU

"kissé" İngilizce çeviri

HU kissé
volume_up
{zarf}

kissé (ayrıca: rosszul, gyengén, kevéssé)
volume_up
poorly {zarf}
kissé (ayrıca: alig, kevéssé)
Shirley úgy nézett rám, mintha kissé dilis lennék, és kissé dilisnek is éreztem magamat.
Shirley was looking at me as if I'd gone slightly loopy, and I felt slightly loopy.
Egyszerűen csak ácsorgott a mikrobusz enyhén lejtő padlóján, kissé szétnyílt szájjal.
They simply stood there on the slightly tilted floor of the van, jaws slightly agape.
Jószívű, kissé önelégült, rendíthetetlenül hűséges és megátalkodottan makacs.
He was kindhearted, slightly priggish, intensely loyal and invincibly obstinate.

İngilizce' de "kissé" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianA csontporcelán test kissé megemelkedett, majd puhán visszaereszkedett a székre.
The drone made a sighing noise, rising and falling fractionally above the seat.
HungarianKissé bosszantotta, hogy ez a kijelentés a legkisebb hatást se tette Battle-re.
He was a little annoyed at the absolutely unruffled calm preserved by the other.
HungarianA többi fiú kissé összemosódott előttem, de ezt a kettőt könnyű volt felismernem.
The other boys, I couldn't quite distinguish, but these two were easy to watch.
HungarianCsillogott a szeme, és mintha még egyébként sápadt arca is kipirult volna kissé.
His eyes twinkled, and there was even a touch of color upon his sallow cheeks.
HungarianA farád sebesen futott, a kanyarban kissé bedőlt, s már-már elsuhant mellettük.
The Faraed was a blur, plunging round the bend in the trail then flashing past.
HungarianÉn is úgy képzeltem a dolgot, mint Julia mondta Phillipa egy kissé remegő hangon.
I'd- had the same idea as Julia did, said Phillipa, her voice trembling a little.
HungarianAz állásfoglalás azonban kissé megkésett, és nem felel meg minden várakozásnak.
However, the resolution has come a little late and does not meet all expectations.
HungarianValószínűleg azt a benyomást keltette, hogy mindenkiről egy kissé túl sokat tud.
There was a feeling, perhaps, that he knew a little too much about everybody.
Hungariankérdezte kissé ingerülten Diamanda.
Well, what do you suggest we tell her? the old lady said, a little irritated.
HungarianAmikor kesztyűs keze hozzáért a zacskóban levő tetemhez, Tony kissé visszahőkölt.
When his gloved fingers touched the corpse in the bag, Tony recoiled a little.
HungarianKissé zavartan ébredt rá, hogy egymagában áll az árnyékokkal tele könyvtárszobában.
She found herself vaguely embarrassed as she stood alone in the shadowy library.
HungarianKörülnézett, és kissé balra, az örvénylő ködben meglátott valami sötét tömeget.
He looked around and saw a dark blur back in the swirling fog off to the left.
HungarianAz igazság az volt, hogy nem tudott válaszolni a kérdésre, és ez kissé aggasztotta.
The truthful answer was that he couldn't tell, and that was somewhat troubling.
HungarianVégül kissé megnyugodott, evett, ivott, és megpróbált egy kicsit megmosakodni.
At last she regained some calm, ate and drank, and tried to wash herself a little.
Hungarian- Egy kissé önkényes, nem tagadom - mondta -, de majd kárpótolni fogjuk érte.
'It is somewhat of a liberty, no doubt,' said he, 'but we'll make it up to you.
HungarianElőször az egyik, aztán a másik lábamra álltam, kissé ingadozva fölegyenesedtem.
I got up on one foot, then on both feet, straightened up, wobbling a little.
HungarianMegtudták, hogy kiadta a lakást egy ügyvédnek, és ez kissé aggasztani kezdte őket.
They learned she had a lawyer living on the premises, and this concerned them too.
HungarianKissé költőien úgy szeretek fogalmazni, hogy Európa szülőföldünk szülőföldje.
I like to say, somewhat poetically, that Europe is the homeland of our homelands.
Hungarian- Persze hogy így - vágta rá Pearson egy kissé élesebben, mint szándékában állt.
'Of course it is,' Pearson said, a little more sharply than he had intended.
HungarianVoltak barátai a mozgalomban, komoly emberek, csak talán kissé különc figurák.
He had had friends in the movement, sincere people, if maybe a little strange.