"kiskorú" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"kiskorú" İngilizce çeviri

HU kiskorú
volume_up
{sıfat}

kiskorú (ayrıca: könnyű, alárendelt, kicsi, jelentéktelen)
volume_up
minor {sıf.}
Amint beszélünk, egy másik kiskorú, Soleimanian úr áll a kivégzés küszöbén.
As we speak, yet another minor, Mr Soleimanian, faces imminent execution.
Carmen az édesanyja végrendeletének értelmében még kiskorú.
Carmen is still a minor under her mother's will.
Mikor még kiskorú volt, kellett egy doktor, hogy aláírja az engedélyeket.
When she was a minor, you needed a doctor to sign the release.
kiskorú
Különleges helyzetet jelent az a kiskorú gyermek, akinek mindkét szülője börtönben van.
A special situation is the case of underage children both of whose parents are in prison.
A kiskorú bűnözőket ki kell-e végezni vagy inkább nevelni kell őket?
Should young, underage criminals be executed or educated?
I'm still looking for that underage booze party.

İngilizce' de "kiskorú" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianFelszólítom Iránt, hogy kímélje meg valamennyi kiskorú életét, akik még mindig a siralomházban sorvadnak.
I call on Iran to spare the lives of all minors still languishing on death row.
HungarianJelenleg Diyarbakirban több mint 185 kiskorú ül börtönben.
At present in Diyarbakir there are more than 185 minors in prison.
HungarianAzzal folytatom, hogy amíg az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet mindennek ura.
As long as the heir is a child, he differeth nothing from a servant, though he be lord of all,
HungarianLitvániában az egy felnőttből és kiskorú gyermekekből álló családok mintegy fele él szegénységben.
In Lithuania, almost half the families consisting of one adult and dependent children live in poverty.
HungarianBár amíg kiskorú, nem nyúlhat hozzá a tőkéhez.
He won't be able to touch the capital until he's twenty-one, though.
HungarianÖnök megpróbáltak kihallgatni egy kiskorú gyermeket az édesanyja távollétében, illetve beleegyezése nélkül.
You boys attempted to interrogate a child outside the presence of his mother and without her consent.
HungarianA családtagok javasolt, egyértelmű meghatározása szintén főleg sok kiskorú helyzetét fogja javítani.
The clear definition of family members that is proposed will also improve the situation for many minors in particular.
HungarianKiskorú voltam, nem lehetett vádat emelni ellenem.
HungarianKiskorú elkövetők kivégzése Iránban (szavazás)
HungarianSenki sem feltételezte, hogy Ronald McDonald, a reklámbohóc meg akarja mérgezni kiskorú törzsvendégeit.
The glasses had been bad for the McDonald's Corporation, but no one had accused Ronald McDonald of trying to poison his pre-teen constituency.
HungarianEmberkereskedelemről, néha a kiskorú gyermekekkel folytatott kereskedelemről, valamint mindenfajta pénzügyi jogsértésről van szó.
We are talking about human trafficking, sometimes of young children, and also about all kinds of financial malpractice.
HungarianKiskorú elkövetők kivégzése Iránban
Hungarianfelhatalmazás kiskorú vagyonának igénybevételére
HungarianEzért pozitív előrelépésnek tartom, hogy a kiskorú gyerekek is saját útlevéllel léphetik át a jövőben az Unió külső határait.
Therefore I consider it a positive step forward that minors can in future cross the external borders of the EU with their own passport.
HungarianJózsefet és feleségét kiskorú veszélyeztetése miatt jogerősen 10-10 hónap börtönbüntetésre ítélte egy magyarországi bíróság 2009-ben.
In 2009, József B and his wife were sentenced by a Hungarian court to 10 months' imprisonment for the endangerment of minors.
Hungarian- Mindenesetre kiskorú.
HungarianA bíróság a kiskorú gyermeket mindig az anyának ítéli oda, ha kéri, még akkor is, ha az ő hibájából mondják ki a válást.
You see, Lady Sedgwick, courts usually give the mother, even if she is a guilty party in a divorce, custody of a young child if she asks for it.
HungarianSok nő járul hozzá ehhez a vitához, de úgy gondolom, őszintének kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy hány nőnek van közülünk kiskorú gyermeke.
A lot of women are contributing to this debate, but I think we have to be honest about how many of us have dependent children.
HungarianSok országban nem tesznek különbséget az elítéltek között, néhány országban még mindig végeznek ki kiskorú bűnözőket.
In many countries, no distinction is made between people who have been convicted; in fact, in a small number of countries, child criminals are still executed.
HungarianÚgy gondolom továbbá, hogy az egyedül maradt kiskorú menekültek viszonylag új csoportját is bele lehetne venni a biztos úr által leírt munkába.
I also believe that the relatively new group of lone child refugees could also be included in the work described by the Commissioner.