"kinevezett" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"kinevezett" İngilizce çeviri

HU kinevezett
volume_up
{sıfat}

kinevezett (ayrıca: kijelölt, kitűzött)
A kinevezett biztosok hatáskörei további részekre lennének osztva.
The competences of the Commissioners appointed would be subdivided.
Harmadsorban, kérném, hogy a Luxemburgba kinevezett személyzetet helyezzék át Brüsszelbe.
Thirdly, I would ask that the staff appointed in Luxembourg should be relocated to Brussels.
A testület a Bizottság által kinevezett elnökből és hét tagból áll.
It shall consist of a chairman and seven members, appointed by the Commission.

İngilizce' de "kinevezett" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianSzintén a Tanács nevezi ki a többi biztost is, a kinevezett elnökkel egyetértésben.
The Council also appoints the other Commissioners in agreement with the nominated President.
HungarianA nemrég kinevezett 29 nagykövet közül csak négy származik az új tagállamok valamelyikéből.
Among the 29 ambassadors who were recently nominated, only four are from the new Member States.
HungarianRook leült a tanúk padjának kinevezett székre, és beszélni kezdett.
Rook took the witness chair, and began his narrative.
HungarianUgyanakkor sajnáljuk, hogy a kinevezett személyek közül senki sem képviseli Kelet- és Közép-Európát.
We regret, however, that there is no one in the team who would represent Central and Eastern Europe.
HungarianNégy évvel ezelőtt frissen kinevezett szövetségi bíróként még javában építgette szakmai jövőjét.
Just four years ago he'd been building his reputation as a tough young federal judge who was going places.
HungarianAz utóbbi időben nagy sajtóvisszhangot kaptak a legmagasabb pozíciókba kinevezett személyek, Herman Van Rompuy és Ashton bárónő.
There has been a lot of publicity about the people in the top jobs, Herman Van Rompuy und Baroness Ashton.
HungarianAz egyes uniós tagállamokból kinevezett 27 biztos ötéves hivatali ideje alatt a Bizottság politikai vezetését látja el.
The 27 Commissioners, one from each EU country, provide the Commission’s political leadership during their 5-year term.
Hungarian- Elminster Aumar vagyok, herceg Athalantar emberbirodalmában és az Uralkodó által kinevezett armathor Cormanthorban.
I am Elminster Aumar, a prince in the human land of Atha-lantar, and the Coronal recently named me an ar-mathor of Cormanthor.
HungarianOlyan magas árakat vett be, hogy megjött az étvágya eladta rabszolgáikat, sőt szabadosaikat is, akiket újra "kinevezett" rabszolgáknak.
These fetched such high prices that he also sold their slaves and then their freedmen, pretending that these were slaves too.
HungarianNéhány jól értesült kivételével a követség dolgozói számára hivatásos diplomata volt, Harold Lessing sietőősen kinevezett helyettesítőője.
To all the embassy staff but an informed few he was just a professional diplomat and the hurried replacement for Harold Lessing.
HungarianA quanticói alapkiképzőben az újonnan kinevezett alhadnagyokat oktató tisztek meséltek nekik a parancsnoki magányról.
At the Basic School at Quantico, the officers instructing newly commissioned Marine second lieutenants had told them about the loneliness of command.
HungarianA harmadik a dácsa a Moszkvától nyugatra levő erdőkben, amelyet az újonnan kinevezett nagykutya a maga ízlése szerint terveztethet és építtethet meg.
Third comes the dacha in the forests west of Moscow, which the newly promoted bigshot may design and build to his own tastes.
HungarianAmint egy bolygón megszilárdul a rend, azonnal emberekért küld ide a faluba, hogy csatlakozzon az általa kinevezett hercegekhez és lovagokhoz.
As soon as a planet seems strongly enough held, he will send off people of this village to join those few men he has newly created dukes and knights.
HungarianA kinevezett tisztviselő független tanácsadó tisztviselőként működne közre az uniós jogszabályok valamennyi aspektusában, beleértve az ír jogba való átültetést is.
The appointee would act as an independent advisory officer on all aspects of EU legislation, including its transposition into Irish law.
HungarianAz ártatlannak tűnő fedőlap alatt, amely megtéveszti a börtönőrömnek kinevezett főnökasszonyt, számtalan szaftos, erotikus cammoriai költemény rejtezik.
Within this innocent-looking cover, which deceives the Mother Superior who is my jailer, there lirks a volume of salacious erotic poetry from Cammoria.
HungarianA Bizottság kinevezett egy szomáliai különleges megbízottat is, és az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsában is kiáll az uniós cselekvés mellett.
The Commission has nominated an EC Special Envoy for Somalia and is driving forward proposals for EU action at the General Affairs and External Relations Council.
HungarianTalán csak az bosszant, hogy egyik kinevezett személy sem az új tagállamokból származik, bár a következő alkalommal talán ez is lehetséges lesz.
Perhaps the only thing that annoys me personally is that no Representatives from the new Member States got any of these posts, although perhaps this will be possible next time.
HungarianEzzel párhuzamosan a Duna-régió valamennyi országa kinevezett egy nemzeti kapcsolattartót, és már meg is tartották ezeknek a kapcsolattartóknak az első ülését a tagállamokkal.
In parallel, the countries of the Danube Region have each nominated a national contact point, and the first meeting of these contact points has been held with the Member States.