"kezdeményez" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"kezdeményez" İngilizce çeviri

HU kezdeményez
volume_up
{fiil}

kezdeményez (ayrıca: elindít, beavat)
Kezdeményez-e a Bizottság eljárást Görögország ellen az Európai Bíróság előtt?
Will it initiate proceedings against Greece before the Court of Justice?
Harmadszor, valójában ki kezdeményez vizsgálatot, ha valamilyen problémát fedeznek fel?
Thirdly, who actually initiates an investigation if any problems are detected?
Tervezi a Bizottság, hogy bármilyen speciális tevékenységet vagy jogszabályt kezdeményez az emberi jogok területén a következő év során?
Does the Commission intend to initiate any specific actions or legislation in the area of human rights during the next year?
kezdeményez (ayrıca: bevezet, felavat, beiktat, leleplez)
kezdeményez (ayrıca: elkezd, megkezd, belekezd)
kezdeményez (ayrıca: indít, elindít, piacra dob, hajít)
kezdeményez (ayrıca: átveszi a vezetést)

İngilizce' de "kezdeményez" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianEzenfelül példaértékű eljárás lenne, amelyet az Európai Parlament kezdeményez.
This would also be model behaviour emanating from the European Parliament.
HungarianHarmadszor, valójában ki kezdeményez vizsgálatot, ha valamilyen problémát fedeznek fel?
Thirdly, who actually initiates an investigation if any problems are detected?
HungarianSah'ot spekulálva méregette Dennie-t, de úgy döntött, most még nem kezdeményez.
Sah'ot eyed Dennie speculatively, but decided not to start in.
HungarianÖn elítéli a Központi Bank felelőtlenségét, és vitát kezdeményez.
You deplore the irresponsibility of the Central Bank, and you ask for a debate to be started.
HungarianA Lisszaboni Stratégia dinamikus hozzáállást kezdeményez.
HungarianElhatározta, hogy ha alkalma adódik, beszélgetést kezdeményez, akár akarja a lány, akár nem.
Nothing more than a conjuration from my own mind, a reshaping of dust He would, if possible, speak to her, whether invited or not.
HungarianA legtöbb nő azt szereti, ha a férj kezdeményez és az övé minden felelősség; ezt a női lélektan már rég megállapította.
Almost all women like it better when the man takes over completely - it's a proven fact of female psychology.
HungarianMinden bizalmatlansági szavazást ellenezni fogunk, amit a szocialista képviselőcsoport a Külügyi Bizottság elnöke ellen kezdeményez.
Any vote of no confidence in the Chair of the Committee on Foreign Affairs by the Socialist Group we will oppose.
HungarianSzeretném tudni, hogy a Bizottság milyen fellépést tesz, és milyen fellépést kezdeményez a megfelelés elérésére irányuló törekvésében.
I want to know what action the Commission will take, and what action it is initiating, to try and get compliance.
HungarianMár láthattuk a múltban, hogy sok piaci elemző úgy véli, az Európai Unió és az euróövezet inkább reagál, mint kezdeményez.
We have seen in the past that many analysts in the market consider the European Union and the euro area to be reacting rather than acting.
HungarianSzeretem, ha a lány kezdeményez.
HungarianAmikor azonban az EU különleges ülésszakot kezdeményez és minden befolyását beveti, a Tanács növekszik és eredményeket ér el.
However, when the EU takes the initiative of a special session and throws its whole weight behind it, the Council grows and achieves results.
HungarianVárja meg, amíg az kezdeményez.
HungarianAmíg nála a kés, ő kezdeményez, ha tehát megnyit egy másik világot és átviszi a leányt, ebben ne akadályozzák, tartsanak velük.
While he has the knife, he has the initiative, so if he opens another world and takes the girl into it, let him do so, and follow them through.
HungarianÁm amikor maga a szervezet kezdeményez egy folyamatot, amit mi betegségnek nevezünk, nem biztos, hogy annak megszüntetése a jó megoldás.
But when the body is actually initiating a process and we're calling it a disease, it doesn't seem as though elimination is the right solution.
HungarianNem értünk egyet azonban azzal, hogy a jelentés európai iránymutatásokat kezdeményez a mentális egészség témájának médiabeli megjelenítésével kapcsolatban.
However, we are opposed to the wording in the report that calls for European guidelines for coverage of mental health by the media.
HungarianAz Európai Parlament kulturális bizottsága ezért jelentést kezdeményez "Aktív párbeszéd a polgárokkal Európáról" munkacímmel.
For this reason, the European Parliament's Committee on Culture and Education is initiating a report with the working title 'Active dialogue with citizens on Europe'.
HungarianAz Ön megválasztását az a sokatmondó ígéret motiválta, hogy a Ház kultúrák közötti párbeszédet kezdeményez, de az Ön által elért eredmények túlmutatnak ezen.
You were elected on the basis of a worthy pledge to engage our House in intercultural dialogue but your record reaches further than that.
HungarianFontos és szükséges vitát kezdeményez az alkoholról Európában, annak ellenére, hogy számos olyan gyakorlati intézkedés, amelyet szívesen láttam volna, hiányzik.
It initiates an important and necessary discussion about alcohol in Europe even though many practical measures that I had wanted to see are absent.
Hungarian(SK) Hölgyeim és uraim, jó látni, hogy az Európai Parlament tevékenyen ellenőriz és kezdeményez a Lisszaboni Szerződés ratifikációs folyamatában.
(SK) Ladies and gentlemen, it is good to see that the European Parliament is actively monitoring and taking the initiative in the process of ratification of the Lisbon Treaty.