"kezd" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"kezd" İngilizce çeviri

HU kezd
volume_up
{fiil}

És ezekben a kutakban mikrobák közössége kezd kialakulni.
And inside these wells, then microbial communities begin to form.
Nagykövet úr, attól tartok, hogy a nyomás most kezd áthelyezőődni Bonnra.
Ambassador, I fear the pressure will now begin to swing toward Bonn.
Most már kezd hinni nekem? kérdezte, míg a szódat töltötte.
You begin to believe me a little? he asked as he worked the siphon.
Mondjuk Roger Byron eltűnik Sonthendből, s ugyanekkor bizonyos Lawrence Dalton kezd el tevékenykedni Nevvcastle onTyne-ban.
Roger Byron, say, would disappear from Southend, and a man called Lawrence Dalton would commence operations in Newcastle on Tyne.
kezd (ayrıca: beilleszt, kezdődik, beáll, bevet)
Õ éppen úgy eltökélte, hogy a maga útját fogja járni, de másképpen kezd hozzá.
She's just as set on getting her own way, but she'd go about it differently.
I can't hold out on this set-up much longer.
Egy kicsit kezd törni ez a nyereg ismerte el Kurik, amikor a hajnal első fényeinél induláshoz készülődtek.
I'm starting to feel a little saddle-weary,' Kurik admitted as they set out at first light.
Egy kicsit kezd törni ez a nyereg ismerte el Kurik, amikor a hajnal első fényeinél induláshoz készülődtek.
I'm starting to feel a little saddle-weary,' Kurik admitted as they set out at first light.
Éreztem, hogy kiszárad a szám, és láttam, hogy kitartott kezem remegni kezd.
I felt my mouth start to dry up, and saw my hand start to shake in front of me.
Az FBI gyilkossági csoportvezetőjével kezd, hét óra tíz perckor.
`You start with Head of the Office of Domestic Intelligence at ten past seven.
Belementem a tartályba, és reménykedtem, hogy a testhőmérsékletem esni kezd.
And I stayed inside of that water tank hoping my core temperature would start to drop.

İngilizce' de "kezd" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianAmint látják, minden kezd elsötétedni, és látható, hogy az emberek aludni térnek.
As you see, everything starts to fade to black, and you see people going to sleep.
HungarianReméltem, hogy szemtanúja leszek a mágikus pillanatnak, amikor a hó zuhogni kezd.
I hoped to witness that magical moment when the snow began to fall in earnest.
HungarianMaguk, fiúk, nem is tudják, mennyire kezd lehangolni engem ez az egész mondta Thad.
'You guys don't know how much all of this is starting to depress me,' Thad said.
HungarianVizet öntöttünk rá, hogy nagyobb legyen a rúd töltése, erre üvöltözni kezd...
We tossed water on him to give the prod a better charge, and he's screamin'....
HungarianFelesleges elmondanom neked, hogy mi történik, ha valamelyik fiú köpni kezd.
I don't have to tell you what could happen if one of your boys spilled his guts.
HungarianKezd elegem lenni abból, hogy idetelefonálgatsz és szándékosan értetlenkedsz!
'I'm getting fed up with you calling me up here and being deliberately awkward!
HungarianBár a gazdasági kezd magához térni, ez nem jelenti azt, hogy a válság véget ért.
An economic recovery is in progress, but this does not mean that the crisis is over.
HungarianAzt hiszem, valamelyikünk beülhet a szobájába, amíg a nyugtató hatni nem kezd.
I think one of us can spare an hour to sit with you until the sedative works.
HungarianMegpróbáltam hátulról előre: Kell cserkészni kezd" - nem, ez nem vezet semmire.
I tried it backwards, but the combination 'life pheasant's hen' was not encouraging.
HungarianA szívem erősen kezd verni ennél a kérdésnél, de úgy látszik, Kelly számított rá.
My heart skips a beat at this question, but she's already thought about it.
HungarianSzegény Robbie odalent még álmodozhat róla, hogy negyvenöt évesen új életet kezd.
Even poor Robbie below dreamed of a new beginning at the age of forty-five.
HungarianTúl késő lesz, mire eljut Sarash-Zillishbe; Gording haja addigra feketedni kezd.
He would reach Sarash-Zillish too late; Cording's hair would be showing black by then.
HungarianDe közeleg az ügyvédi vizsga, és ha erre gondolok, kicsit remegni kezd a kezem.
But there is a bar exam looming, and when I think about it my hands tremble slightly.
HungarianEnnek a rengeteg agyenergiának kezd olyan szaga lenni, mint a kisült elemeknek.
All this brain power over here is starting to smell like burning batteries.
HungarianKíváncsi lennék, mihez kezd most jegyezte meg szomorúan Tynian lovaglás közben.
'I wonder what's going to happen to him,' Talen said rather sadly as they rode along.
HungarianA legveszedelmesebb pillanat az lesz, amikor majd a tető valóban forogni kezd.
The most dangerous moment would probably come when the cap actually started to turn.
HungarianSzuszogó zaj jelezte, hogy a levegő és a víz kezd kiszorulni a buborékból.
Chugging noises announced that air and water were being pulled out of the bubble.
HungarianEz idő alatt ideje volt átgondolni, hogy mihez kezd majd, ha szabadlábra kerül.
That gave Venkman the chance to think of what he would do when he was finally paroled.
HungarianNézzük meg az uniós Sürgősségi Alapot, amely kezd egy Ponzi-rendszerre hasonlítani.
Look also at the Euro Emergency Fund, which is beginning to resemble a Ponzi scheme.
HungarianA deszkafal mögül hallatszott is már, ahogy csendes csurgassál vizelni kezd.
At length, from just beyond the board wall, came a quiet sound of urinating.